پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

تجهیزات دریایی ، ادوات ناوبری و صیادی

بازدید: 196
تلفن: ‎0615324056
موبایل: ‎09166324817
فکس:
وب سایت:
آدرس: آبادان، خيابان امام، بين خیابان انورى و خاقانی

تجهیزات دریایی ، ادوات ناوبری و صیادی

فروشگاه عارف عیدانى . عرضه کننده کلیه تجهیزات دریایى، ادوات ناوبرى و صیادى.

آدرس: آبادان، خیابان امام، بین خیابان انورى و خاقانی

تلفن ۰۹۱۶۶۳۲۴۸۱۷ – ۰۶۱۵۳۲۴۰۵۶

تجهیزات دریایی

ادوات دریایی  خرید تجهیزات دریایی