پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

تامین پرسنل ایرانی

بازدید: 59
تلفن: ‎09168076549
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

تامین پرسنل ایرانی: الکتریشن / برقکار باتجربه
برای شناورصیادی دربندرعباس نیاز است:
حقوق ۳ میلیون تومان
بیمه ومزایا کامل وتضمین شده
مرخصی ماهیانه ؛ پنج روز
معرفی رایگان
صادقی: ۰۹۱۶۸۰۷۶۵۴۹
تماس ازساعت ۱۰ صبح لغایت ۲ بعدازظهر