پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

تامین تجهیزات

بازدید: 116
تلفن:
فکس:
وب سایت:
آدرس:

قطعات سیستم hima موجود
کانکتور amphenolامریکا موجود
کابل amercable امریکا
موتور mvو lv از کمپانی abb
اینورتر abb
قطعات دکل دریایی موجود
قطعات fpso قابل تامین
ابزار دقیق از کمپانی foxbro قابل تامین فوریابزار دقیق