پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

بیمه بدنه شناور

بازدید: 43
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

?صدور بیمه بدنه شناورها
?بیمه مهندسی تمام خطر برای صاحبانه کارخانه در امر ساخت شناور
?بیمه مسیولیت کارفرما در قبال کارکنان
?بیمه حمل و نقل از طریق (دریا ، خشکی و هوایی)

شماره تمس: ٠٩١٧٨۵۶٠۶٠٣