پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

انجام انواع بازرسی و ممیزی دریایی و صدور گواهینامه کلاس و قانونی شناور

بازدید: 67
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس: تهران

خدمات موسسه رده بندی آسیا
انجام انواع بازرسی و ممیزی دریایی
و صدور گواهینامه کلاس و قانونی شناور
تایید طرح و تست تجهیزات و محصولات دریایی و صدور گواهینامه
برگزار کننده دوره های آموزشی دریایی و صنعتی با همکاری آکادمی موسسه رده بندی رینا ایتالیا
شماره تماس
۰۹۱۲۰۷۴۶۴۲۸
۰۲۱۸۴۳۹۷۲۱۶