پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

آب رسانی به شناورها

بازدید: 47
تلفن: ‎09177674990
موبایل: ‎--
فکس: --
وب سایت: --
آدرس:

آب رسانی به کشتی و شناور، حمل روغن، تدارکات، آذوقه در لنگرگاه های بندرعباس و جزایر استان هرمزگان

شماره تماس: ۰۷۶۳۲۲۲۰۶۴۰
توسلی: ۰۹۱۷۷۶۷۴۹۹۰