پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

کنفرانس بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

0

کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز که به همت دانشگاه علامه طباطبایی در تیر ماه ۱۳۹۵ برگزار می شود امکان ارسال مقاله و حضور در همایش را دارد لذا علاقمندان می توانند در این کنفرانس شرکت فرمایند. وب سایت همایش در پایان این مطلب ارائه شده است.

اهداف کنفرانس:
تکمیل زنجیره آموزش و پژوهش و ارائه خدمات پژوهشی به بخش های اجرایی در راستای بهینه سازی قراردادهای نفتی
بررسی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل عمومی، حقوق تجارت بین الملل و حقوق فراملی
برسی تاثیر رفع تحریم های بین المللی بر قراردادهای نفت و گاز
تبیین ضعف های نظام تنظیم قرارداد صنعت نفت و گاز ایران
راهکارهای مناسب قراردادی در جهت جذب حداکثری سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای بالا دستی
بررسی نظام قانونگذاری داخلی در خصوص قراردادهای بالا دستی نفت و گاز

محورهای کنفرانس:
بهینه سازی قراردادهای بالادستی، تبیین رویکرد متوازن در انعقاد قراردادهای بالادستی
بهینه سازی قراردادهای بالادستی، چارچوب مشارکت شرکت های ایرانی
بهینه سازی قراردادهای بالادستی ، اقتضائات و استثنائات قراردادهای بالادستی در میادین مشترک
بهینه سازی قراردادهای بالا دستی، تولید صیانتی از منابع و افزایش ضریب برداشت در طول عمر میدان
بهینه سازی قراردادهای بالا دستی، جذابیت مدل قراردادی جهت سرمایه گذاران داخلی و خارجی
بهینه سازی قراردادهای بالا دستی، چالش های انتقال دانش فنی و فناوری
بهینه سازی قراردادهای بالا دستی، بررسی تطبیقی قراردادهای با لا دستی در نظام های مختلف حقوقی
بهینه سازی قراردادهای بالا دستی، فرصت ها و زمینه های قانونی ، چالش ها و موانع قانونی

وب سایت همایش: http://ouogc.atu.ac.ir

پایگاه اطاعات و فن آوری فراساحل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.