پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

کتاب Gas Pipeline Hydraulics

0

کتاب Gas Pipeline Hydraulics دست نامه ای کاربردی برای مهندسان، تکنسین ها و سایر کسانی است که به طراحی و بهره برداری خطوط لوله انتقال گاز طبیعی و سایر سیالات تراکم پذیر می پردازد. کتاب Gas Pipeline Hydraulics بر مبنای ۳۰ سال تجربه مولف در صنایع نفت و گاز نوشته شده است. این کتاب کمک خواهد کرد تا خوانندگان فهم بهتر و استفاده دقیق تری از مکانیک سیالات برای کار روزانه خود در زمینه خطوط انتقال و توزیع گاز داشته باشند. این کتاب به ۱۰ بخش تقسیم شده است و مثال های متعددی بصورت کامل در هر فصل حل شده است و تمارین متعدد دیگری بعنوان در انتهای فصل برای تسلط بیشتر آمده است.

فصل اول خواص ابتدایی گاز طبیعی و سایر سیالات تراکم پذیر را بیان می کند تا فهم کاملی از رفتار این سیالات تحت فشار و دمای مختلف بدست آید. خواص مخلوط هیدروکربنی گاز مانند چگالی، ویسکوزیتی و قابلیت فشرده شدن مرور شده است و روش های تحلیلی و گرافیکی با مثال های گویایی بیان شده اند.

فصل دوم روش های محاسبه افت فشار در خطوط لوله گاز بحث شده است. معادله عمومی سیالات بعنوان رابطه اصلی معرفی شده و همبستگی های متعددی برای ضرایب اصطکاک و انتقال بیان گردیده است. سایر معادلات سیالات مانند پان هندل و ویموث نیز بوسیله مثالهای متعدد پوشش داده شده است.

فصل سوم به توسعه مفاهیم و محاسبات افت فشار در خطوط لوله می پردازد تا بتوان فشار نهایی مورد نیاز برای انتقال گاز در خط لوله را حساب کرد. در این فصل پارامترهای مختلفی از قبیل ایستگاههای تزریق میان خطی و خروجی ها نیز بیان گردیده است

در فصول بعدی کتاب نیز به سایر موارد در طراحی خطوط لوله گاز اشاره شده است تا دست نامه ای جامع برای مهندسان این حوزه ارائه گردد.

دانلود کتاب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.