پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

کتاب سازه های انرژی فراساحل

0

در کتاب سازه های انرژی فراساحل می خوانیم که با توجه به رشد سریع سازه های فراساحلی انرژی های تجدید پذیر مانند سازه های فراساحل بادی و تجهیزات استفاده از انرژی اقیانوس (مانند تبدیل کننده های انرژی موج و توربین های جریان جذر و مدی)، علم، تکنولوژی و مهندسی در این زمینه بسیار در حال پیشرفت است. با این حال، کتاب و مرجع مناسبی بصورت تکی وجود ندارد. متناظرا، برای سکوهای دوگانه دریایی، جایی که تجهیزات باد و موج با همدیگر ترکیب شده اند تا از هم افزایی آنها جهت افزایش راندمان استفاده شود، اطلاعات بسیار کمی موجود است.

تلاش های بسیار بزرگی در طی دهه گذشته برای پیشرفت دادن سازه های انرژی فراساحلی، بخصوص برای استفاده از کاربردهای باد در فراساحل انجام شده است. امروزه توربین های بادی فراساحلی مستقر بر زمین انقدر زیاد شده اند که حتی با توربین های بادی روی زمین رقابت می کنند. این رشد بخاطر توسعه سازه های فراساحلی با رویکرد استفاده در آبهای عمیق است. توربین های بادی شناور نیز پدیدار شده اند و مفاهیم مختلفی برای تولید برق در آنها استفاده شده است. همواره سازه های تبدیل انرژی باد به برق در حال پیشرفت اند و در طی ده سال اخیر نیز پیشرفت های بسیاری داشته اند و هنوز موارد بسیاری در حال توسعه است.

اخیرا ترکیب تجهیزات انرژی باد و موج در سکوهای دریایی دوگانه توجه محققین فراساحل را به خود جلب کرده است که این یک نیازاساسی را برای یک کتاب بیان کننده ادبیات فنی این علم از سازه های انرژی فراساحلی فراهم کرده است.

این کتاب برای دانشجویان کارشناسی ارشد و مهندسان در زمینه تکنولوژی فراساحل، انرژی های تجدید پذیر، مهندسی سواحل و اقیانوس نوشته شده است. این کتاب می تواند به عنوان واحد درسی در دانشکده های مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، و مهندسی سواحل و اقیانوس تدریس شود.

این کتاب تلاش کرده است تا به سادگی مبانی طراحی سازه های انرژی فراساحلی را بیان کند.

این کتاب درباره توربین های بادی، تبدیل انرژی موج، و مفهوم استفاده مشترک از باد و موج در سکوهای انرژی است.

ان کتاب پلی بین استانداردهای موجود و روش های تئوری است. مفاهیم اولیه با ذکر مثال های واقعی به روشنی بیان شده است. آیین نامه های طراحی، استانداردها و ابزارهای عددی در این کتاب مورد توجه قرار گرفته اند.

برای مشاهده و دانلود کتاب کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.