پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

ساخت پیگ هوشمند

0

پیگ  هوشمند

images (1)

مجتبی شیخ بهایی در گفت و گو با خبرنگار شانا با تاکید بر پر هزینه بودن عملیات پیگ رانی هوشمند خطوط انتقال گاز افزود: از آنجا که انجام یک کیلومتر پیگ رانی هوشمند در خطوط انتقال گاز به طور میانگین، بیش از یکهزار و ۵۰۰ دلار هزینه دارد، از این رو ساخت این دستگاه با هدف بومی کردن فناوری آن در داخل کشور مورد توجه قرار گرفته است.

نمونه آزمایشی پیگ هوشمند به وسیله متخصصان داخلی، زیر نظر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران و با همکاری نظارتی منطقه چهار عملیات انتقال گاز برای لوله های ۳۰ اینچ ساخته شده است. دستیابی به فناوری ساخت این دستگاه در داخل می تواند ازخروج مقادیر زیادی ارز جلوگیری کند و صرفه جویی اقتصادی چشمگیری را نیز برای کشور رقم بزند.

از آنجا که این فناوری در داخل کشور هنوز به طور کامل بومی نشده است نشده و انجام آن به وسیله شرکت های خارجی و با صرف هزینه های زیاد انجام می شود، از اینرو ساخت پیگ هوشمند و بومی کردن فناوری آن،از مدت ها قبل در بخش پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران مورد توجه قرار گرفت.
قرارداد ساخت پیگ هوشمند برای لوله های با قطر ۳۰ اینچ، میان مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران و یک شرکت ایرانی امضا شده است، دراین ارتباط، منطقه چهارعملیات انتقال گاز نیزهمکاری های فنی و نظارتی قابل توجهی برای به ثمر رسیدن این طرح داشته است.
نمونه پیگ هوشمند ساخته شده که به وسیله متخصصان یک شرکت ایرانی ساخته شده است، بزودی درحد فاصل تبریز ـ زنجان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

پیگ رانی هوشمند هم اکنون به عنوان یک پروژه تحقیقاتی تعریف شده است و سرمایه گذاری چشمگیری نیز برای آن شده است، در حال حاضر نخستین پیگ هوشمند ساخت داخل مورد آزمایش قرار گرفته است و با مثبت بودن نتایج حاصل از آن انتظار می رود بتوان با بومی کردن این فناوری، ضمن رهایی از وابستگی، از خروج مقادیر زیادی ارز از کشور نیز جلوگیری کرد.
انجام پیگ رانی هوشمند علاوه بر مشخص کردن معایب داخل خطوط انتقال گاز، راندمان انتقال را نیز افزایش خواهد داد، در سال گذشته، بیش از ۳۰۰ کیلومتر از خطوط زیرپوشش در این منطقه عملیاتی پیگ رانی هوشمند شد و امسال نیز برای یکصد کیلومتر برنامه ریزی شده است.
پیگرانی معمولی (جاروبک رانی یا تمیز کردن داخل خطوط انتقال) یکی دیگر از راهکارهای افزایش راندمان انتقال گاز در خطوط لوله است و این نوع پیگ رانی، تمیز کننده لوله به شمار می آید و به همین منظور در سال گذشته حدود یکهزار کیلومترخط لوله انتقال گاز درمنطقه چهار عملیات انتقال گاز پیگ رانی معمولی شد.

ساخت سیستم مشخص کننده محل پیگ تمیز کننده(Pig Locator )

با بهره گیری از این سیستم پیچیده که به دیگر بخش های صنعت نفت نیز عرضه شده است، موقعیت پیگ در داخل خطوط انتقال مشخص می شود.
بهره گیری از این سیستم این امکان رافراهم می آورد تا در صورت توقف پیگ در داخل لوله، بتوان بسرعت درمحل توقف پیگ حاضر شد و از قطع احتمالی جریان قطع گاز در داخل خطوط انتقال پیشگیری کرد.

استفاده از سیستم مشخص کننده پیگ در خطوط انتقال، همچنین این امکان فراهم می آورد تا در صورت بروز مشکل در داخل خطوط، دسترسی به محل مورد نظر آسان و سریع انجام پذیرد.

هم اکنون فناوری ساخت دستگاه پیگ هوشمند یا همان تمیز کننده خطوط لوله گاز، در انحصار چند کشور پیشرفته دنیا قرار دارد
توپک های هوشمند توپک هایی با دقت بالا هستند که عموما به دو روش فناوری نشتی میدان مغناطیسی و فناوری امواج ماوراء صوت می باشد.که هدف از این گزارش بررسی روش فناوری نشتی میدان مغناطیسی (MFL) می باشد.

در روش MFL روش کار بوسیله تکنیک شار مغناطیسی بوده که بوسیله القا کردن یک میدان مغناطیسی در دیواره خط لوله وشناسایی اغتشاشی در میدان تغییرات در ضخامت خط لوله نمایان میشود وابزاری است که اطلاعات دقیقی راجع به مشکلات خطوط لوله از قبیل حفره های خورده شده، خرابی های مکانیکی، تورفتگی ها، عیوب دندانه دندانه، چین خوردگی خمیدگی ها، نواحی سخت و تاول های هیدروژنی و مکان آنها می دهند که جهت ارزیابی عملکرد درست خطوط لوله و پیشبینی استحکام عیوب مربوطه بسیار ضروری است.

توپک های هوشمندی با دقت بالا هستند عموماً از فناوری نشتی شار مغناطیسی استفاده می کنند. توپک رانی و پردازش اطلاعات بدست آمده از سیگنا لهای دریافتی به اندازه ای پیشرفت کرده است که امروزه کمتر نیازی به در واقع برای کاربرد نشتی شار مغناطیسی ۲ در خطوط لوله گازطبعی است
ابزاری است که اطلاعات راجع به مشکلات خطوط لوله از قبیل حفره های خورده شده، خرابی های مکانیکی، تورفتگی ها، عیوب دندانه دندانه، چین خوردگی خمیدگی ها، نواحی سخت و تاول های هیدروژنی و مکان آنها، اطلاعات دقیقی می دهند.
جهت ارزیابی عملکرد درست خطوط لوله پیشبینی استحکام عیوب مربوطه بسیار ضروری است.

جهت ارزیابی عملکرد درست خطوط لوله پی شبینی استحکام عیوب مربوطه بسیار ضروری است. طی سال های گذشته توسعه دستگا ههای بازرسی هوشمند درون لوله باعث پیشرفت تشخیص عیوب و انداز هگیری حدود مکان های آسیب دیده در خط لوله شده است. بر اساس روش های موجود در آزمایش های غیر مخرب مانند آزمایش نشتی میدان مغناطیسی ۱ یا آزمایش امواج ماوراء صوت ۲ دستگاه های مدرن بازرسی قادر به محاسبه پارامتر های مهمی مثلmaop گردیده است
حدود استفاده از دستگاه های هوشمند به تازگی مشخص شده است. این محدوده به نوع عیوب – مانندگودی, برآمدگی یا انواع خوردگی – وابسته است. پیشرفت دستگاه ها برای شناسایی مطمئن عیوب – ترک ناشیاز خستگی, ترک ناشی از تنش ۴, عیوب جوش، شیار و غیره – به دلیل عدم دست یابی به نیازهای فنی بالا در زمینه نرم افزاری در گذشته میسر نبوده است.

تکنیک شار مغناطیسی با القا کردن یک میدان مغناطیسی در دیواره خط لوله و شناسایی اغتشاشی در میدان که نمایانگر تغییری در ضخامت خط لوله است میباشد.

معرفی ابزار ترکیبی جهت پیدا کردن معایب خط لوله

در تشخیص بسیاری از انواع معایب خط لوله از تکنولوژی های متعددی استفاده می شود، در این میان روش نشت فلوی مغناطیسی (MFL) برای تشخیص برخی معایب مثل خوردگی یکنواخت لوله، و غیر یکنواختی دیواره میانی نظیر تورق، روش مطلوبی نیست.

تست ماوراء صوت (UT) نیز به همین منوال، قادر به تشخیص حفره هایی که در اثر خوردگی و معایب داخلی ایجاد شده و از جرم یا سایر مواد رسوبی پوشیده شده اند، نمی باشد. شرکت، ROSEN در جهت مقابله با این محدودیت ها، از ابزاری جدید موسوم به نام تجاری RoCorr•UT استفاده نموده که در آن از هر دو روش تشخیص توأماً استفاده می شود. با بکار گیری این تکنولوژی، اطلاعات بسیار مطمئنی از جنبه های متفاوتی ، از جمله خوردگی فلز و همچنین عیوب جدار لوله، و مشکلات جوشکاری مورد پردازش قرار می گیرد.

در صورت وجود ضایعات در دیواره داخلی یا خارجی،(MFL) نشت فلوی مغناطیسی را در لوله آشکار می کند. از آنجا که این نشتی توسط حسگرهایی ثبت می شوند، محل ضایعات، همچنین عمق، طول و پهنای خوردگی ثبت شده فلز را میتوان با دقت از آن ردیابی کرد.

نتایج ثبت شده توسط این ابزار تشخیص، در مقیاس بزرگتر از خود ضایعات بوده و قابل تفسیر است. لذا این تکنولوژی برای تشخیص ضایعات حتی بسیار کوچک نیز کاملاً مناسب است. این موضوع نقطه قوت تکنولوژی MFL، در عین حال نقطه ضعف روش تشخیص UT است که قاعدتاً قادر به تشخیص ضایعات کوچکتر از ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر نمی باشد. از آنجا که ذرات اضافی و رسوبات موجب انحراف شعاع های ماوراء صوت می شوند، اطلاعات در مورد ضایعات کوچک در این روش نیز به این ترتیب قابل استناد نمی باشد.

images (4)

نقطه قوت تست ماوراء صوت (UT) در اندازه گیری مستقیم دو بعدی، مخصوصا ضخامت جدار لوله است. با در نظر گرفتن عوامل مرتبط از قبیل سرعت امواج ماوراء صوت در سیال واسطه– (مثل روغن یا آب) – ونیز در جدار لوله، تشخیص (UT) از طریق محاسبه زمان برگشت سیگنالهای ماوراء صوت از سطوح داخلی و خارجی جدار لوله انجام می گیرد که این موضوع نیز اساس تشخیص خوردگی لوله و هم ضخامت جدار آن است. بر عکس، اندازه گیری دو بعدی با استفاده از روش (MFL) به دلایل گوناگون اعتبار کمتری دارد.

با مقایسه نقطه ضعف هایی که هریک از دو تکنولوژی دارند، ترکیب دو روش (MFL) و (UT) دقت فراوانی را در محاسبه طول، عمق و پهنای ضایعات و همچنین شکل ظریف تر و اطلاعات دقیق تر مربوط به ضخامت لوله را در اختیار قرار میدهد.

ترکیب امتیازات این دو روش غیر مخرب (MFL) و (UT) موجب به وجود آمدن ابزار RoCorr•UT شده است که قادر به عبور بی وقفه از لوله هایی با قطر ۶ تا ۴۰ اینچ با حداقل انحنای به شعاع ۵/۱ برابر قطعه لوله می باشد. این ابزار ترکیبی نه تنها قادر به تشخیص ضایعات عمومی نظیر حفره های خوردگی و خوردگی های نامنظم می باشد، بلکه به طور دقیق، وسعت منطقه دارای خوردگی یکنواخت وتورق را نیز تشخیص می دهد.

دقت اندازه گیری و تشخیص در حد۰٫۲ mm بوده که از لحاظ دقت کاملاً قابل توجه می باشد. این ابزار سهم بسیار با ارزشی در مدیریت و کاهش چشمگیر هزینه های بازرسی و اجتناب از خطرات داشته است، زیرا با یک مرحله اجراء، تمامی داه ها را در اختیار بهره برداران می گذارد.

images (2)

خروج دستگاه پیگ رانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.