پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

هزینه های هنگفت خوردگی و لزوم کنترل آن در صنعت نفت

0

امروزه سهم عظیمی از هزینه‌های صنایع مختلف مربوط به هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از خوردگی است. بخشی از این هزینه‌ها مربوط به استفاده از بازدارنده‌های آن، رنگ، پوشش، سیستم حفاظت کاتدی و آندی و تعیین متریال مناسب جهت قطعات می‌باشد. در این مقاله روش‌های مختلف جهانیِ تعیین هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمِ محاسبه و کنترل این مشکل ارائه و نسبتِ هزینه‌های غیرمستقیم به هزینه‌های مستقیم آن در کشورهای مختلف بررسی می‌گردد. از آنجا که تجربه زیادی از تعیین هزینه‌های این مسئله در صنعت نفت ایران وجود ندارد، لذا در اینجا مقایسه‌ای از نسبت هزینه‌های خوردگی جهانی با هزینه‌های خوردگی یکی از پالایشگاه‌های گاز ایران که به‌عنوان یک فعالیت پژوهشی در طی سال‌های ۹۰-۱۳۸۵ انجام شده، ارائه می گردد.

کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.