پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

نحوه اطلاع از جلسات و همایش ها

شما می توانید آخرین اطلاعات مربوط به جلسات و همایش های جایگاه اطلاعات و فن آوری فراساحل ایران را از طریق خبرنامه پایگاه دریافت نمائید.

شرکت در جلسات و همایش های عمومی پایگاه برای عموم علاقمندان آزاد است ولی جهت حضور در جلسات و همایش های اختصاصی و تخصصی، علاقمندان می بایست علاوه بر عضویت در پایگاه، هماهنگی لازم جهت ثبت نام در همایش مورد نظر را با دبیر خانه پایگاه به انجام رسانند.

زمان و مکان جلسات و همایش ها علاوه بر اینکه از طریق سایت پایگاه اعلان عمومی می گردد از طریق خبرنامه به اعضا اطلاع داده خواهد شد.