پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

مدیریت گازهای مشعل در صنایع نفت و گاز

0

مدیریت گازهای مشعل از دو جنبه اقتصادی و زیست محیطی حائز اهمیت است. بانک جهانی که یکی از مؤسسات فعال در زمینه پروژه های مدیریت کاهش گازهای مشعل محسوب میشود، سرمایه گذار ی های زیادی در این زمینه به ویژه در کشورهای دارای منابع نفت و گاز انجام داده و هر ساله داده هایی در این خصوص منتشر میکند. این مقاله تلاش دارد علاوه بر مرور آمارهای بانک جهانی در مورد گازهای مشعل و کشورهای موفق در زمینه مدیریت این گازها، مشکلاتی که کشورها در این زمینه با آنها روبرو هستند بیان کرده و برای آنها راهکارهایی ارائه دهد. در نهایت نیز تجارب کشورهای موفق در زمینه مدیریت این گازها ارائه شده و چارچوبی برای مدیریت مؤثر و موفق این گازها پیشنهاد میشود. محدودیت قوانین و پراکندگى منابع تولید گازهای مشعل و محدودیت های مالی از جمله مشکلات مدیریت این گازها هستند که تنها با همکاری نزدیک میان دولت ها (در سطح ملی و منطق های) و شرکت های خصوصی قابل حل خواهد بود.

 کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.