پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

مدل تحلیل داده های تولید در مخزنهای هیدروکربنی

ارزیابی صحیح عملکرد مخزن نیازمند دانستن متغییرهایی مثل گاز درجا، فشار میانگین مخزن و ذخیره قابل برداشت است.
روشهای عمده تخمین منابع هیدروکربنی شامل روش حجمی، روش موازنه مواد، روش شبیه سای عددی میدان و روشهای تحلیل داده های تولید هستند که در این میان روشهای حجمی که معمولا در زمانهای اولیه عمر مخزن استفاده می شوند، از قطعیت کمتری برخوردارند.
با گذشت زمان و تولید از میدان، روشهای دینامیک شامل موازنه مواد، شبیه سازی عددی و روشهای آنالیز داده های تولید نیر به روشهای تحلیل اضافه شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

روشهای تحلیل داده های تولید از مهمترین روشهای تخمین ذخیره و پیش بینی تولید از میدان است. این روشها در مقایسه با شبیه سازی عددی میدان، بسیار ساده و کم هزینه هستند.
همچنین داده های ورودی آنها تنها داده های تولید چاههاست که بسیار کمتر از داده های مورد نیاز برای شبیه سازی عددی میدان است. چرا که در شبیه سازی میدان باید اطلاعات تمامی بلوکهای عددی مشخص باشد. بنابراین پیش بینیهایی که داده های ورودی آنها قطیعت زیادی ندارند، چندان مورد اعتماد نیست.

از این رو روش تحلیل داده های تولید بسیار پرکاربرد است و در صنعت نفت در کنار دیگر روشها به عنوان ابزارهای کمکی استفاده می شوند.

برای این منظور در مطالعه «تحلیل داده های تولید در مخزنهای هیدروکربنی» مراحل تحلیل داده های تولید در قالب نقشه راه و طی ٩ مرحله پیاپی بیان شده است.

در هر مرحله نیز نمونه های واقعی مربوط به یکی از میدانهای ایران ارائه شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.