پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

لیتولوژی مخزنهای میدان نفتی جنوب کشور بررسی شد

تعیین لیتولوژی مخزن از مهم‌ترین بررسیهای مخزنی است که برای تطابق چاه‌ها و تشخیص قسمت‌های تولیدی مخزن به کار می‌رود.
مهمترین روش‌های تعیین لیتولوژی استفاده از چاه‌نمودارهای پتروفیزیکی، مطالعۀ مغزه‌ها و استفاده از نمودارهای استاندارد تعیین لیتولوژی است. اما بروز مشکلاتی چون تهیه مغزه بسیار پرهزینه است و همچنین به علت تهیه ناپیوسته آنها در طول یک چاه، معمولا شرح کاملی از سازند را در بر نخواهد داشت.
از این رو به طور معمول در موارد نبود مغزه، از روش تخمین لیتولوژی از داده‌های پترو فیزیکی با رویکرد خوشه بندی – تخمین استفاده می‌شود.

در این روش که بر پایه پژوهش «ساخت نگار لیتولوژی با رویکرد خوشه بندی – تخمین در چاه‌های یک میدان نفتی جنوب ایران» انجام شده است از داده‌های یک چاه اکتشافی که دارای نتایج آنالیز مغزه بوده استفاده شده و اطلاعات موجود توسعه داده شده و نسبت به بهینه سازی پارامترهای مدل تحقیق، اقدام شده است.
سپس این مدل بر روی چاه‌های فاقد مغزه تعمیم داده شده است و خوشه بندی به عنوان عاملی برای تفکیک داده‌های چاه به جوامع همگن لیتولوژیکی مورد استفاده قرار گرفته است.

نتایج درصد کانی‌ در هر کدام از این جوامع غالب لیتولوژیکی تخمین زده شد که به ترتیب ضرایب همبستگی ٩٢,٩٣ و ٧۴.٩٩ درصد بین داده‌های واقعی و تخمینی دولومیت و کلسیت در یکی از چاه‌ها را بیان می‌کند. نتایج به دست آمده حاکی از دقت مناسب و قابلیت تعمیم قابل توجه رویکرد است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.