پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

طرح ملی جستجو و نجات دریایی

0

طرح ملی جستجو و نجات دریایی (مصوب ١٣٧١ و با اعمال تغییرات ١٣٩۴)

کنوانسیون بین المللی جستجو و نجات دریایی (Maritime Search & Rescue )در سال ١٩٧٩ در سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) به تصویب رسید و مفاد آن در سال ١٩٨۵ لازم الاجرا گردید. موضوع کنوانسیون ایجاد یک سیستم هماهنگی بین المللی در زمینه شیوه های جستجو و نجات اشخاص مضطر (سانحه دیده) در دریا می باشد. این کنوانسیون سازماندهی مراکز هماهنگی نجات دریایی و مراحل هماهنگی در ساحل و همچنین روشهای همکاری کشورهای همسایه برای انجام عملیات جستجوو نجات در یک منطقه مشترک را پیش بینی نموده است . بعلاوه کنوانسیون یاد شده مقدماتی را در رابطه با اقدامات آمادگی ، ایجاد نقشه ها و تعیین منطقه های عملیاتی، تاسیس مراکز هماهنگی اصلی و فرعی نجات دریائی و همچنین در صورت بروز سانحه، طرح و روشهای عملیات موثر را بطور کامل مورد پیش بینی قرار داده است.
طرح ملی مجموعه ای از وظایف و دستورالعمل های مورد نیاز کلیه سازمانهای ذیربط شرکت کننده در عملیات جستجو و نجات دریایی می باشد که آنها را برای انجام موفق چنین عملیاتی راهنمائی می نماید. اجرای صحیح و کامل این طرح بستگی به ایجاد ارتباط سریع و مطمئن بین مراکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی و سایر سازمانهای همکار می باشد. سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران طرح ملی جستجو و نجات دریایی را در سال ١٣٧١ تهیه و تصویب و در سال ١٣٩۴مورد بازنگری قرار داده تا در صورت بروز سوانح منجر به صدمات انسانی هماهنگی و اقدام لازم را برای به حداقل رساندن تلفات جانی و مالی آن بعمل آورد.

بنادر صیادی می بایستی با توجه به پتانسیلهای موجود نسبت به تکمیل و عملیاتی سازی طرح جستجو و نجات دریایی در بنادر صیادی اقدام نمایند.

الزامات ایمنی و جستجو و نجات دریایی در اسکله های تفریحی:
اسکله های تفریحی برای سفرهای تفریحی که اسکله محل تردد شناورهای با سفرهای دریایی که در طول نوار ساحلی شمال خلیج فارس، دریای عمان و جنوب دریای خزر با فاصله حداکثر دو مایل از ساحل و در روز انجام میگیرد، می بایستی با توجه به پتانسیلهای موجود نسبت به تکمیل و عملیاتی سازی طرح جستجو و نجات دریایی اقدام نمایند.

طبق کنوانسیون بین‌المللی جستجو و نجات دریایی(SAR) کشورهای عضو متعهد هستند با ایجاد یک سیستم هماهنگ بین‌المللی تمام امکانات و تجهیزات خود را برای نجات جان اشخاص مضطر در دریا بکار گیرند. طرح نماد ملی جستجو و نجات دریایی ایران، در راستای دسترسی هر چه سریعتر افراد مضطر در دریا از خدمات مراکز جستجو و نجات دریایی( (MRCCشماره تلفن ١۵۵٠ که ویژه اعلام شرایط اضطراری و حوادث دریایی است،در کلیه استانهای ساحلی کشور راه اندازی و قابل استفاده هموطنان و گردشگران است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.