پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

شناسایی ٧٠ آزمایشگاه معتبر برای ارائه خدمات مورد نیاز صنعت گاز

0

مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران از میان یکهزار و ۵٠٠ آزمایشگاه بخش خصوصی سطح کشور حدود ٧٠ آزمایشگاه معتبر که امکان ارائه خدمات به صنعت گاز را دارند شناسایی کرده است.
به گزارش خبرنگار شانا، رئیس آزمایشگاه پژوهشهای فنی و صنعتی شرکت ملی گاز ایران، دیروز (سه شنبه، ١١ اسفندماه) در بازدید معاون وزیر نفت در امور گاز و اعضای هیئت مدیره از این آزمایشگاه گفت: با توجه به حساسیت پروژه های صنعت گاز و خدمات آزمایشگاهی ارائه شده به این پروژه ها، استفاده از آزمایشگاه های بخش خصوصی با دقت خاصی پیگیری و پس از بررسی یکهزار و ۵٠٠ آزمایشگاه، ٧٠ آزمایشگاه معتبر که با استاندارهای تعریف شده مطابقت داشت تایید شدند.

امیر فارغ زاده با بیان این که ارائه خدمات آزمایشگاهی از سوی صنعت گاز در افزایش کیفیت تجهیزات گازسوز تاثیری بسزا داشته است، افزود: این آزمایشگاه تولید کنندگان را به سمت تولید بخاریهای با رده انرژی بالا تشویق کرد و در این زمینه وظیفه هدایت و راهبری اجرای پروژه ها را بر عهده داشت.

وی ادامه داد: این وظیفه پس از تاسیس موسسه استاندارد به این مجموعه واگذار و ماموریتهای جدیدی به آزمایشگاه فنی و صنعتی شرکت ملی گاز ایران سپرده شد.

به گفته رئیس آزمایشگاه پژوهشهای فنی و صنعتی شرکت ملی گاز ایران، با توجه به توانایی و تجهیزات مورد استفاده در این آزمایشگاه شاهد تغییر ماموریتهای آن بودیم و این آزمایشگاه علاوه بر فعالیتهای آزمایشگاهی، در تدوین استانداردها نیز نقش موثری داشته است.

فارغ زاده تاکید کرد: به عنوان نماینده شرکت ملی گاز ایران در همه فرآیندهای تدوین استاندارهای ملی مربوط به تجهیزات گازسوز حضور داشته ایم.

وی با بیان این که بخشهای پژوهشی نیز در این آزمایشگاه فعال است، اظهار کرد: این آزمایشگاه توانایی آزمایشهای مربوط به رگولاتورهای گاز طبیعی، تجهیزات اندازه گیری جریان و فشار گاز، تصحیح کننده های گاز و… را به صورت کامل و با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی دارد.

به گفته رئیس آزمایشگاه پژوهشهای فنی و صنعتی شرکت ملی گاز ایران، شناسایی و ارزیابی توانمندیهای مراکز آزمون در زنجیره تامین نیازهای آزمایشگاهی، ایجاد شبکه آزمایشگاه های همکار، مدیریت شبکه آزمایشگاه ها با سیاستگذاری های انجام شده، برنامه ریزی، نظارت ارزیابی و پایش فعالیتهای آزمایشگاه ها از جمله فعالیتهای این مجموعه به شمار می آید.

وی ادامه داد: این آزمایشگاه شامل حوزه های برق و ابزار دقیق، شیمی و پلیمر، مکانیک و متالوژی و احتراق می شود و وظایف مختلفی بر عهده دارد.

فارغ زاده در ادامه با بیان این که با مرور زمان و توسعه ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت گاز، شبکه آزمایشگاه ها را تعریف کردیم، تصریح کرد: با ایجاد این شبکه می توانیم از توانایی بخش خصوصی به صورت کامل و جامع استفاده کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.