پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

دوره:امور قراردادهای طرح های عمرانی

0


جامعه مهندسان مشاور برای دومین بار سلسله دوره های نظارتی را تحت عنوان ” دوره تخصصی امور قراردادهای طرح های عمرانی” ( امور پیمان و رسیدگی ) به منظور ارتقا  آگاهی کارشناسان امور پیمان ها و رسیدگی در شرکت های مهندسی مشاور با گرایش ابنیه به شرح  زیر بر گزار می نماید ؛ امید است آن دسته از کارشناسان که تجربه وتسلط کافی به فرآیند پیچیده و شیوه بررسی  قراردادهای طرح های عمرانی ندارند در دوره مذکور شرکت جسته و ضریب آگاهی دانش تخصصی حرفه ای خویش را فزونی بخشند.


نام دوره مدت دوره زمان اجرای دوره شهریه مدرس
امور پیمان و رسیدگی ۴۰ ساعت روزهای پنجشنبه
از ساعت: ۸:۳۰ ـ ۱۳:۳۰
تاریخ: ۹۴/۰۸/۰۷ ـ ۹۴/۱۰/۰۳
۰۰۰ر۵۰۰ر۷ ریال آقای مهندس جلالی
برای مشاهده رزومه مدرس به فایل های ضمیمه مراجعه فرمایید.

مخاطبین دوره
مشاوران، مدیران و کارشناسان حقوقی، ادعا و قراردادهای صنعتی- عمرانی
مدیران کارشناسان و بررسی کنندگان اسناد عمرانی قراردادها، تدارکات و مهندسی مدیران ارشد پروژه
مهندسین پروژه، کنترل پروژه و سرپرستان کارگاه های عمرانی

محل برگزاری
جامعه مهندسان مشاور ایران.

هزینه ثبت نام

•    هزینه ثبت نام برای هر نفر ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

•    برای شرکتهایی که بیش از یک نفر را برای دوره ثبت نام می کنند و اعضاء جامعه مهندسان مشاورایران تخفیفاتی به شرح زیر در نظر گرفته شده است.
۱-    ثبت نام یکنفر در دوره                                     ۷۵۰۰۰۰۰ ریال
۲-    ثبت نام نفر دوم از شرکت در دوره                     ۷۰۰۰۰۰۰ ریال
۳-    ثبت نام نفر سوم و بیشتر از شرکت در دوره        ۶۷۵۰۰۰۰ ریال
۴-    ثبت نام اعضای جامعه در یک دوره                    ۶۵۰۰۰۰۰ ریال
۵-    ثبت نام اعضاء شاخه جوانان جامعه                  ۶۰۰۰۰۰۰ ریال

سرفصل دوره تخصصی امور قراردادهای طرحهای عمرانی ( امور پیمان و رسیدگی)
۱- تبیین جایگاه و حوزه فعالیتی ارکان پروژه
۲-تشریح شرح خدمات مراحل اول،دوم وسوم بخشنامه ۹۸۳۰/۵۴/۱۴۴۹-۱مورخ ۲۶/۰۳/۷۰و ۹۷۷/۵۴-۱۲۹۵/۱۰۲ مورخ ۱۱/۰۳/۷۹
۳- تحلیل چگونگی پیمان سپاری پروژه های عمرانی  بر حسب عوامل شاغل در پروژه
۴- تحلیل انواع قراردادهای پیمانکاری ( فهرست بهایی،EPC  ، کلید در دست، متر مربع زیربنا، سرجمع، پیمان مدیریت)
۵- تشریح کامل شرایط عمومی پیمان ( قراردادهای پیمانکاری ) به شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۰۳/۰۳/۷۸
۶- تشریح قراردادهای مهندسان مشاور
۷- تشریح کامل شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره به شماره ۲۴۶۰/۵۴-۸۴۲/۱۰۵ مورخ ۲۹/۰۴/۷۹
۸- تبیین شرح خدمات قراردادهای مدیریت طرح ۲۴۱۳۹/۹۲ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲
۹- تشریح  کلی شرایط عمومی قراردادهای مدیریت طرح به شماره بخشنامه ۱۵۳۹۱۰۴/۷۰ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱
۱۰- تشریح کلی شرایط عمومی قراردادههای EPC  کارهای غیر صنعتی
۱۱- تشریح آیین نامه معاملات دولتی بخشنامه ۴۲۹۵۶ت ۲۸۴۹۳ه مورخ ۱۱/۰۸/۸۲
۱۲- تبیین بخشنامه ۱۷۳۰۷۳/۱۰۱مورخ ۱۵/۰۹/۸۲ در خصوص تعدیل آحاد بها
۱۳- تبیین تفاوتهای میان قراردادهای پروژه های عمرانی ( تملک دارایی های سرمایه ای ) و پروژه های غیر عمرانی
۱۴- بررسی کلی قراردادهای سر جمع بخشنامه ۶۴۰۵/۱۰۰ مورخ ۰۴/۰۲/۸۹
۱۵- ذکر نکات مهم در تهیه و تصویب برنامه های زمان بندی پروژه های عمرانی
۱۶-  بررسی انواع تاخیرات تشریح ۷۰ عامل موثر در تاخیر و تطویل پروژه های عمرانی، چگونگی محاسبه تاخیرات مجاز پروژه و تشریح بخشنامه های ۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۰۲/۰۹/۶۰ و ۱۳۰۰/۵۶/۵۱۸۸-۱ مورخ ۰۸/۰۴/۶۱ و تشریح چگونگی اخذ جرائم ناشی از تاخیرات غیر مجاز.
۱۷- تهیه فرآیندهای گردش کار ( به عنوان کار کلاسی )
۱۸- تشریح نحوه تعیین ردیفهای قیمت ستاره دار و قیمت جدید
۱۹- تبیین نکات مهم در تنظیم دستور کارها و صورتجلسات
۲۰- تبیین چگونگی فرآیند تحویل موقت پروژه
۲۱- تشریح آداب خاتمه و فسخ پیمان
۲۲- محاسبه حق الزحمه خدمات مراحل اول، دوم و سوم ( نظارت کارگاهی و نظارت عالیه ) مهندسان مشاور رسته ساختمان بخشنامه های شماره ۳۱۹۱-۵۴-۱۵۳۵۴-۱ مورخ ۲۰/۰۹/۷۰ و ۴۱۹۰-۵۴-۱۹۹۶۸-۱ مورخ ۲۸/۱۲/۷۰ و ۴۳۰۴/۵۴-۴۹۴۴-۱۰۲ مورخ ۱۶/۰۸/۷۸
۲۳-  تشریح نکات مهم فرآیند ارزیابی کیفی انتخاب پیمانکار
۲۴-  تبیین نکات مهم در تنظیم اسناد مناقصه
۲۵- بررسی چگونگی ارائه پیشنهاد قیمت در مناقصات و کنترل پیشنهادات ارائه شده بر اساس بخشنامه های ۴۹۵۱/۵۴-۵۴۵۳/۱۰۲ مورخ ۰۹/۰۹/۷۷ و ۷۶۵۷۴/۱۰۰ مورخ
۱۹/۰۸/۸۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.