پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

حل مسئله زمابندی پروژه‌های نفتی تحت شرایط محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب

از پیدایش و به کارگیری روش‌های مدیریت پروژه حدود نیم قرن سپری شده است و امروزه در طرح‌های صنعتی نظیر صنایع نفت، نیروگاه‌ها و طرح های بزرگ زیربنایی مانند ساخت پالایشگاه‌های نفت و گاز و صنایع پتروشیمی، استفاده ازروشها و ساختارهای نوین مدیریت پروژه، اجتناب ناپذیر است. در این مدت، بخش اعظمی از تلاش‌های انجام شده در خصوص ارتقای مفاهیم مدیریت پروژه، صرف توسعه‌ی مدل‌های زمانبندی پروژه شده است. در این مقاله مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع (۱RCPSP) به صورت یک مدل چند هدفه و فعالیت‌های چندحالته، در نظرگرفته شده است. همچنین برای جامع‌تر کردن مدل، تمامی روابط پیش نیازی بین فعالیت‌های یک پروژه نیز مورد توجه قرار گرفته است و مسئله به نحوی گسترش یافته تا در طرح‌های بزرگ به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی قابل به‌کارگیری باشد.
در این مقاله مسئله زمانبندی پروژ ه های نفتی با محدودیت منابع (RCPSP) مد لسازی شده، با الگوریتم فرا ابتکاری کرم شب‌تاب ۲ حل گردیده و نتایج با الگوریتم ۳NSGA-II مورد مقایسه قرار گرفته است که نتایج، حاکی از عملکرد قوی این الگوریتم در حل مسائل RCPSP و مسئله چند هدفهRCPSP پیشنهادی است.

متن کامل مقاله

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.