پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

حفاری فراساحلی در آمریکا دشوارتر می شود

0

نهاد نظارت بر حفاری فراساحلی آمریکا قصد دارد مقررات مالی را سختگیرانه تر کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اداره مدیریت انرژی اقیانوس آمریکا قصد دارد در هفته های آینده مقررات مالی سختگیرانه تری برای شرکتهای حفاری فراساحلی تعیین کند که هدف آن، حمایت از بودجه عمومی در برابر هزینه های پاکسازی سکوهای متروکه است.

طبق مقررات جدید، اداره یاد شده برای پوشش تعهد شرکتها به مسدود کردن چاههای فراساحلی و پیاده کردن سکوها پس از برداشت نفت، تضمینهایی بیشتر از شرکتها مطالبه خواهد کرد.

همکنون در صورتی که مجموع تعهدات کمتر از نصف ارزش شرکتها باشد، آنها از ارائه تعهدات تکمیلی برای فرایند پاکسازی، معاف هستند.

مقررات سختگیرانه تر در زمینه تضمینها که سبب می شود سرمایه بیشتری از شمار بالاتری از شرکتها گرفته شود، در ماه سپتامبر سال ٢٠١۵ میلادی از سوی اداره مدیریت انرژی اقیانوس پیشنهاد داده شدند و در سال جاری میلادی اعمال خواهند شد.

پایگاه اطلاعات وفن آوری فراساحل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.