پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

جدول سری ۶۰ به زبان فارسی

0

جدول سری ۶۰ به زبان فارسی(جدول آفست و خطوط بدنه کشتی های تجاری سری۶۱۰)
بازنویسی و تهیه: محمد مونسان (عضو هیات عامی دانشگاه صنعتی مالک اشتر) – مهدی معینی خواه (آموزش دانشکده علوم و مهدنسی دریا)

برای مشاهده و دانلود فایل کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.