پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

جایگاه صنعت نفت در برنامه های پنجساله توسعه

0

تامین انرژی مورد نیاز از یکسو و نقش تاثیرگذار درآمدهای نفتی در ایجاد و گسترش زیر ساختهای مورد نیاز توسعه از سویی دیگر ملاحضه به مقولۀ نفت و گاز را دو چندان کرده است.

نفت و صنایع وابسته یکی از مهمترین موضوعهای مورد توجه دولتمردان است به گونه ای که با استناد به برنامه های پنج ساله توسعه، جایگاهی ویژه در سند چشم انداز کشور دارد.
تامین انرژی مورد نیاز از یکسو و نقش تاثیرگذار درآمدهای نفتی در ایجاد و گسترش زیر ساختهای مورد نیاز توسعه از سویی دیگر ملاحضه به مقولۀ نفت و گاز را دو چندان کرده است.
بر این اساس سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز اهمیت بسیار دارد زیرا رشد و توسعه این بخش تاثیری شگرف در فرآیند توسعه کشور و دیگر بخشهای اقتصادی خواهد داشت.

به همین جهت بالاترین حجم سرمایه گذاری بخشهای مختلف صنعت نفت در برنامه های توسعه اقتصادی کشور تا افق ١۴٠۴ بیش از ۵٠٠ میلیارد دلار برآورده و سهم این صنعت در برنامه پنجم توسعه از این میزان سرمایه گذاری معادل ١۵٠ میلیارد دلار پیش بینی شده است.
از آنجایی که برنامه پنجم توسعه تا زمان تصویب برنامه ششم و ابلاغ به دولت مود استفاده قرار خواهد گرفت، گزارش «نگاهی به مفاد قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی در بخش نفت» وضع این صنعت را در مفاد قوانین برنامه پنجم بررسی کرده و ضمن مقایسه با برنامه چهارم، نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای مطرح در بخش نفت و گاز را نیز مطرح می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.