پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

تحلیل ژئوپلیتیکی حاکمیت دریایی ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز

0

مرزهای دریایی از مباحث مهم در جغرافیای سیاسی است به گونه‌ای که هر کشور ساحلی به علت ارتباط مرز دریایی با کشورهای مجاور، جهت اعمال حاکمیت بر قلمرو دریایی و تحدید حدود خود با دیگران تلاش می‌کند.
به گزارش پایگاه اطلاعات و فن آوری فراساحل به نقل از شانا، در طرح پژوهشی «تحلیل ژئوپلیتیکی حاکمیت دریایی ج.ا.ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز» ابعاد حاکمیتی ایران در خلیج فارس و دریای عمان بررسی شده است.
بر اساس گزارش ارائه شده عرصه حاکمیت هر کشور افزون بر مرزهای سیاسی خشکی در مرزهای سیاسی آبی نیز راه یافته است که در محیط دریایی، کشورهای ساحلی بعد از خطوط مبدا بر مناطق دریایی صلاحیت دارند. برخی اختیارات و حقوق برای کشورهای ساحلی و غیر ساحلی و همچنین تعهدهای آنها در مقابل یکدیگر و جامعه بین‌المللی در موازین حقوق دریاها مقرر شده است.

ایران نیز برای نخستین بار در سال ١٣١٣ با تصویب قانون مرزهای دریایی نسبت به اعمال حاکمیت بر قلمروهای دریایی خود در خلیج فارس اقدام کرد اما با وجود کرانه ساحلی زیاد ایران در خلیج فارس، ابعاد حاکمیتی مرزهای دریایی ایران با کشورهای عراق، کویت، امارات متحده عربی تحدید حدود نشده است که خود موجب چالش‌های سیاسی فراروی امنیت ملی ایران با همسایه‌های عربی خود بوده است.
نتایج بررسی حاکی از آن است که دلایل و موانع اصلی در تحدید حدود کشورهای خلیج فاررس را می‌توان منوط به عواملی چون جزایر، حوزه‌های نفتی، دوری و نزدیکی به سواحل دانست به عنوان مثال حوزه نفتی آرش مشترک ایران با کویت و حوزه‌های نفتی و گازی مشترک با امارات متحده عربی از جمله موانع مطرح شده در تحدید حدود کشورهای حوزه خلیج فارس است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.