پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

بزرگترین میدان نفتی فلات قاره ایران در کنفرانس تهران معرفی شد

٢ میدان گازی و ۵ میدان نفتی شرکت نفت فلات قاره ایران در کنفرانس تهران معرفی شد.

به گزارش خبرنگار شانا، محمد محمدی فرد، رئیس مهندسی مخازن مطالعاتی شرکت نفت فلات قاره ایران بعدازظهر امروز (یکشنبه ٨ آذرماه) در پنل تخصصی معرفی طرحهای نفتی دریایی ایران در کنفرانس تهران به معرفی ٢ میدان گازی و ۵ میدان نفتی این شرکت با هدف جذب سرمایه گذاری پرداخت و گفت: شرکت نفت فلات قاره ایران از بزرگترین شرکتهای فراساحلی در دنیاست که مجموع ذخایر نفت درجای اولیه آن بیش از ٩٧ میلیارد بشکه و مجموع ذخایر گاز درجای اولیه آن بیش از ١٨۴ تریلیون فوت مکعب است.

وی میدان گازی بلال، میدان گازی فرزاد A و میدانهای نفتی سلمان، فروزان، سروش، نوروز و دورود را از جمله میدانهای شرکت نفت فلات قاره ایران برای جذب سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: شرکت نفت فلات قاره ایران به عنوان نخستین شرکت که در سطح کشور طرحهای تزریق آب، استفاده از ESP در چاهها و فرازآوری با گاز را مورد استفاده قرار داد، در طرحهای ازدیاد برداشت پیشرو است و انتظار دارد افزایش ضریب بازیافت در میدانهای معرفی شده نیز با جدیت پیگیری شود.

محمدی فرد با بیان این که هم اکنون ١٧ میدان نفتی شرکت نفت فلات قاره ایران در حال تولید است، ادامه داد: ضریب بازیافت میدانهای نفتی این شرکت به طور متوسط ١۶ درصد، متوسط ضریب بازیافت میدان توسعه یافته نفتی ٢۴ درصد و متوسط ضریب بازیافت در میدانهای نفتی که روشهای ازدیاد برداشت در آنها اعمال می شود حدود ٣۴ درصد است.

میدان گازی فرزادA

رئیس مهندسی مخازن مطالعاتی شرکت نفت فلات قاره ایران در خصوص میدان گازی فرزاد A توضیح داد: این میدان مشترک با عربستان در سال ٢٠١٠ کشف شده و ٢٠ درصد آن در سمت ایرانی واقع شده است.

به گفته وی، پتانسیل تولید گاز از این میدان در فاز نخست، بیش از یکهزار میلیون فوت مکعب در روز است و ذخایر گاز درجای اولیه این میدان بیش از ١٠ تریلیون فوت مکعب برآورد می شود.

میدان گازی بلال

محمدی فرد در مورد میدان گازی بلال توضیح داد: این میدان در دماغه شرقی پارس جنوبی واقع شده و مخزن اصلی آن کنگان و دالان است.

رئیس مهندسی مخازن مطالعاتی شرکت نفت فلات قاره ایران با بیان این که H٢S گاز تولیدی این میدان پایین و کمتر از ١٠٠PPM است، افزود: براساس طرح توسعه اولیه پتانسیل روزانه ۵٠٠ میلیون فوت مکعب گاز در میدان گازی بلال وجود دارد.

وی اظهار کرد: ذخایر گاز درجای این میدان که در سال ٢٠٠۴ توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران کشف شده بیش از ۶ تریلیون فوت مکعب است.

میدان نفتی سلمان

به گفته رئیس مهندسی مخازن مطالعاتی شرکت نفت فلات قاره ایران، میدان نفتی سلمان در بخش مرکزی خلیج فارس و مشترک با میدان ابوالبخوش امارات واقع شده و مخزن اصلی تولیدی آن، مخزن سورمه است.

محمدی فرد با بیان این که نفت سلمان نسبتا سبک و API آن ٣٣ تا ٣٧ است، گفت: هم اکنون از هرسه لایه نفتی سلمان در حال تولید هستیم و روزانه ۴٧ هزار بشکه نفت از این میدان تولید می شود.

وی با بیان این که میدان نفتی سلمان در حدود ۴٠ سالی که از تولید آن می گذرد مراحل توسعه ای مختلفی را پشت سر گذاشته است، یادآور شد: آخرین طرح توسعه ای این میدان توسط شرکت پتروایران در سال ٢٠٠۶ انجام شد و در آن زمان ظرفیت تولید سلمان ۵٠ هزار بشکه در روز افزایش یافت.

رئیس مهندسی مخازن مطالعاتی شرکت نفت فلات قاره ایران افزود: در حال حاضر روزانه ١٢٠ هزار بشکه آب به این میدان تزریق می شود و متوسط ضریب بازیافت میدان ۴٨ درصد است.

محمدی فرد با بیان این که ضریب بازیافت در یکی از لایه های سلمان بالای ۶٠ درصد است، ادامه داد: این میدان بیش از ۴ میلیارد بشکه ذخایر نفت درجا دارد و تاکنون ١,۶ میلیارد بشکه نفت از آن تولید شده است.

به گفته وی، با اجرای برنامه توسعه مجدد در سلمان امکان افزایش تولید به بیش از ٧٠ هزار بشکه در روز وجود دارد و با پیاده سازی روشهای ازدیاد برداشت، تولیدی بیش از این رقم را نیز می توان برای سلمان متصور بود.

میدان نفتی فروزان

رئیس مهندسی مخازن مطالعاتی شرکت نفت فلات قاره ایران به میدان نفتی فروزان به عنوان دیگر پروژه شرکت نفت فلات قاره اشاره کرد و گفت: این میدان در بخش غربی خلیج فارس واقع شده و با عربستان مشترک است.

وی با بیان این که فروزان بیش از ۴٠ سال سابقه تولید و توسعه دارد، بورگن و یاماما را به عنوان مخازن اصلی این میدان مورد اشاره قرار داد و گفت: نفت مخزن بورگن سنگین، باAPI ٢٠ و نفت مخزن یاماما سبک با API حدود ٣۶ است.

محمدی فرد تولید فعلی میدان فروزان را حدود ٣٨ هزار بشکه در روز عنوان کرد و افزود: نفت درجای اولیه این میدان ٣,۴ میلیارد بشکه است که از این میان تاکنون تنها ٠.٧ میلیارد بشکه به تولید رسیده است.

وی تصریح کرد: اگرچه تنها ١١ درصد این میدان مشترک در سمت ایرانی قرار دارد اما پتانسیل افزایش تولید و استفاده از روشهای ازدیاد برداشت در این میدان موجود است.

رئیس مهندسی مخازن مطالعاتی شرکت نفت فلات قاره ایران خاطر نشان کرد: آخرین طرح توسعه در میدان فروزان توسط شرکت پتروایران در قالب بیع متقابل در سال ٢٠٠٣ آغاز شد.

میدان نفتی سروش

محمدی فرد در ادامه این پنل تخصصی میدان سروش را به عنوان بزرگترین میدان نفتی شرکت نفت فلات قاره ایران به شرکت کنندگان معرفی کرد و گفت: مخزن اصلی این میدان، مخزن بورگن است که در غرب خلیج فارس واقع شده است.

وی این میدان را بزرگترین میدان نفتی در حال تولید فراساحلی خواند و افزود: ذخایر نفت درجای اولیه سروش ١۴ میلیارد بشکه است که تاکنون کمتر از ٣ درصد این میزان، یعنی حدود ٣۶٠ میلیون بشکه نفت تولید شده است.

رئیس مهندسی مخازن مطالعاتی شرکت نفت فلات قاره ایران با بیان این که تولید از این میدان در سال ١٩٧٠ شروع شده است، ادامه داد: آخرین طرح توسعه ای که در سروش پیاده شد توسط شرکت شل در سال ٢٠٠٠ و در قالب بیع متقابل بود که در این طرح ١٠ حلقه چاه افقی در سروش حفاری شد.

محمدی فرد تصریح کرد: ٣٢ حلقه چاه در میدان نفتی سروش حفاری شده است و نفت این میدان از نوع سنگین با API ١۴ تا ٢٢ است؛ API نفت تولیدی فعلی این میدان ١٨ است.

وی تولید کنونی میدان سروش را ۴۶ هزار بشکه در روز عنوان کرد و گفت: این میدان پتانسیل بسیار زیادی برای استفاده از روشهای ازدیاد برداشت دارد.

میدان نفتی نوروز

محمدی فرد به میدان نوروز که در بخش غربی خلیج فارس و در نزدیکی سروش واقع شده است، اشاره و اظهار کرد: این میدان در سال ١٩۶۶ کشف شده و مخزن اصلی آن بورگن است و نفتی شبیه سروش با API ٢٠ دارد.

به گفته وی، ذخایر نفت درجای اولیه این میدان حدود ۴,٢ میلیارد بشکه است که تاکنون کمتر از ٣٠٠ میلیون بشکه آن به تولید رسیده است.

محمدی فرد تولید فعلی نوروز را ٢٨ هزار بشکه در روز عنوان کرد و گفت: با حفاری چاههای جدید، نصب جکتهای جدید و استفاده از روشهای ازدیاد برداشت امکان افزایش تولید روزانه تا بیش از ۶٠ هزار بشکه نیز وجود دارد.

میدان نفتی دورود

محمدی فرد از میدان دورود به عنوان یکی از قدیمی ترین میدانهای نفت فلات قاره ایران که بخشی از آن در زیر جزیره خارک واقع شده است نام برد و افزود: بزرگترین مخزن این میدان مخزن یاماماست و نفت تولیدی میدان دورود از نوع سبک با API ٣۵ است.

رئیس مهندسی مخازن مطالعاتی شرکت نفت فلات قاره ایران ادامه داد: این میدان که بیش از ١١ میلیارد بشکه ذخایر نفت درجا دارد در سال ١٩۶١ کشف شده و هم اکنون تولید از آن از مخازن یاماما و آسماری صورت می گیرد.

محمدی فرد با بیان این که تاکنون ١,٧ میلیارد بشکه نفت از دورود تولید شده است، اظهار کرد: تولید فعلی این میدان ۶٩ هزار بشکه در روز است و پتانسیل افزایش این میزان تولید تا بیش از یکصد هزار بشکه در روز وجود دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.