پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

برنامه افزایش تولید نفت از میدان‎های سیوند و دنا

0

با اجرایی شدن پروژه حفاری/ تعمیر ١۲ حلقه چاه منطقه سیری، سقف افزایش تولید نفت مورد انتظار معادل ١٠,٣ هزار بشکه در روز است که از میادین سیوند و دنا تامین می شود.

به گزارش پایگاه اطلاعات و فن آوری فراساحل به نقل ازشرکت ملی نفت، در راستای اجرایی کردن مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص انجام پروژه حفاری، تعمیر ١۸ حلقه چاه تولید نفت منطقه سیری به روش EPDF، شرکت نفت فلات قاره ایران تهیه اسناد مناقصه این پروژه را در دستور کار خود قرار داد.
روش باز پرداخت تعهدات مالی این پروژه در چارچوب ماده (١۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و از محل تولیدات چاه ها در نظر گرفته شده است.
در جلسه های کارشناسی ای که به منظور تبیین و شفاف سازی موضوع و اعمال در اسناد مناقصه با حضور کارشناسان شرکت نفت فلات قاره ایران، معاونت سرمایه گذاری و تامین منابع مالی و مدیریت برنامه ریزی تلفیقی برگزار شد، مقرر شد به دلیل ضرورت های عملیاتی، تعمیر ۶ حلقه از چاه های میدان اسفند از شرح کار پروژه حذف شود.
همچنین به منظور حصول اطمینان از تامین مالی پروژه‌، مقرر شد تأمین مالی کل پروژه در اسناد مناقصه به پیمانکار تکلیف شود.
در زمان تحقق اهداف تولیدی، نیز ۵٠ درصد از ارزش افزایش تولیدات چاه‌ها بر اساس ماده (١۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به پیمانکار بازپرداخت ‌شود.
هزینه سرمایه‌گذاری این پروژه، ١٧٠ میلیون یورو طی ٣ سال است و بازپرداخت هزینه‌ها به میزان ۲١٠ میلیون یورو شامل اصل سرمایه‌گذاری و ۴٠ میلیون یورو هزینه بانکی از محل ۵٠ درصد ارزش افزایش تولیدات چاه‌ها طی ٣ سال صورت می‌پذیرد.
در این راستا به منظور تحلیل حساسیت پروژه، ارزیابی اقتصادی بر اساس قیمت نفت‌خام هر بشکه ۲٠، ٣۵، ۴٠ و ۵٠ یورو و کاهش سقف تولید چاه‌ها به میزان ٣٠ درصد انجام شده است.
نتیجه ارزیابی اقتصادی پروژه نشان می دهد که پروژه در قیمت نفت‌خام بالای ۲٠ یورو و تحقق اهداف تولیدی چاه‌ها بیش از ٧٠ درصد، دارای توجیه اقتصادی است.
بر اساس این گزارش، سقف افزایش تولید نفت مورد انتظار در نتیجه اجرای پروژه حفاری/ تعمیر ١۲ حلقه چاه منطقه سیری معادل ١٠,٣ هزار بشکه در روز است که از میادین سیوند و دنا تامین می شود.
درآمد حاصل از تولیدات چاه ها طی ١٠ سال بهره برداری به ازای قیمت نفت خام ٣۵ یورو معادل ۸٧۸ میلیون یورو و خالص ارزش حال معادل ۲۵۸ میلیون یورو برآورد می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.