پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

بررسی روش‌های نمک‌زدایی از نفت خام

0

فرآیند نمکزدایی و جداکردن موثر فاز پراکنده آب نمک از فاز نفتی پیوسته، فرآیندی مطلوب است که از روشهای گوناگونی نیز برخوردار است. به طور مثال، گرانشی، تعلیق شکن، عملکرد حرارتی و منعقد سازی الکترواستاتیکی روشهایی هستند که برای جداسازی آب نمک از نفت خام به کار برده میشوند.
هر کدام از این روشها مزیتها و مضراتی دارند. در ‌این مطالعه سعی شده ‌است که علاوه بر آشنایی با روشهای مختلف جداسازی آب نمک از نفت خام بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده، روش جدید جداسازی آب نمک از نفت خام بوسیله نانو ساختارها ارائه شود. نانو ساختار ها در علوم مختلف کاربردهای گسترده ایی دارند. یکی از ویژگیهای این نانو ساختارها قابلیت جذب بسیار بالای آنها است. یکی از روشهای معمول برای حذف ترکیبات حاوی نمک استفاده از جاذب‌ها است. امروزه استفاده از نانو ساختارها به عنوان جاذب در علوم مختلف توسعه یافته است. نانو مواد سلیسی از معمول ترین نانو جاذبهای به کار برده شده در زمینه جذب هستند. برخلاف دیگر روشهایی جداسازی نمک از نفت خام که در حال حاضر به کار برده میشوند، این روش ساده، ارزان، و با قابلیت خوب حذف نمک از نفت خام است.

١.مقدمه
قیمت نفت خام صادراتی وابسته به کیفیت آن است. بعنوان مثال هر پی. پی.ام افزایش آب و رسوبات نمکی موجود در نفت حدود ٠,٨۵ تا ١.٣ دلار کاهش قیمت را در بر خواهد داشت. این میزان به طور مثال بین ٠.١ تا ٣ درصد وزنی یا ١٠ پوند بازای هر ١٠٠٠ بشکه و یا حداکثر مجاز آب ٠.١۵یا ٠.١ تا %١٠ حجمی وحداکثر مجاز نمک ٢٩ گرم در متر مکعب است. بنابراین انجام تحقیقات جهت خالص سازی و افزایش کیفیت نفت خام لازم و ضروری است. دو پارامتر برای مشخص کردن کیفیت نفت وجود دارند، یکی دانسیته نفت خام که وابسته به مقدار پارافین، آسفالتین و دیگر هیدرو کربن های موجود در آن بوده و با واحد استاندارد آمریکایی API نمایش داده میشود که بالاتر بودن آن نشان دهنده سبکتر بودن نفت خام است و پایینتر بودن آن نشان دهنده سنگینتر بودن نفت خام است. پارامتر دیگر درصد رسوبات نمکی و آب همراه نفت است که با پارامتر BS&W مشخص میشود. بیشتر میدانهای نفتی دنیا، نفت تولیدیشان با مقدار قابل توجهی آب نمک همراه است و در حال حاضر در ایران در اغلب چاهها نفت تولیدی، همراه با مقادیری آب نیز است. لازم است به منظور بالا بردن کیفیت نفت خام، آب نمک و در نتیجه نمک را از آن جدا کرد. هر روشی که موجب حذف آب، نمک، شن و ناخالصی های دیگر از نفت خام شود، تصفیه نفت خام نامیده میشود. تمامی روشهای تصفیه نفت دارای یک هدف مشترک است و آن ایجاد شرایط و محیطی مناسب برای جداسازی آب نمک از نفت خام توسط نیروی ثقل است[٣-١]. فرایند نمکزدایی که معمولاً پس از آب زدایی یا شکست امولسیون آب در نفت خام صورت میگیرد شامل مراحل زیر است :

١- اضافه کردن آب رقیق (یا با نمک کمتر) به نفت خام: مخلوط کردن این آب رقیق با نفت خام برای رقیق سازی قطرات آب نمک در نفت خام انجام میگیرد. برای جداسازی آب نمک از نفت خام، آب زدایی (تصفیه یا خارج سازی امولسیونها) رقیق سازی صورت میگیرد. شرح کلی فرایند نمکزدایی به این ترتیب است که قبل از فرایند نمکزدایی ممکن است مخازنی برای گرفتن آب آزاد همراه نفت وجود داشته باشد. این مخازن ممکن است یک تانک ساده یا جدا کننده های سه فازی به صورت افقی یا عمودی باشند. اگر زمان اقامت برای این مخازن به درستی محاسبه گردد، آب آزاد همراه نفت، به راحتی در پایین این مخزن جمع شده و جدا میگردد. همچنین گازهای همراه نفت، از بالای این مخازن خارج میشود. اگر دما و فشار این مخازن به درستی تنظیم شود گاز تشکیل شده به آسانی جدا و خارج میگردد[٣].
٢- استفاده از سیستم گرمایش: در مرحله بعدی، در برخی سیستم ها، نفت را گرم مینمایند. حرارت دادن نفت، در مبدلهای صفحه ای، مبدلهای پوسته لوله ویا کوره ها (مستقیم یا غیرمستقیم) انجام میگیرد. معمولاً نفت را تا دمای حدود ٨٠-۶٠ درجۀ سانتیگراد را گرم میکنند. گرم کردن نفت علاوه بر اینکه اختلاط نفت و آب و انحلال نفت در آب را آسان مینماید، باعث کاهش ویسکوزیته نفت نیز میگردد. در اثر این میزان گرم کردن مقدار ویسکوزیته حدود ۵ سنتی استوک کاهش مییابد. همانطور که قبلاً ذکر شد، نمک های موجود در نفت به دو شکل محلول در آب یا کریستالی وجود دارد. برای اینکه کلیه نمکهای موجود در نفت درون آب محلول گردند نفت را پس از گرم کردن با آب رقیق کننده توسط تجهیزات اختلاط مخلوط مینمایند بدین ترتیب کلیه نمک ها به صورت محلول در نفت در می آید. در واقع با این عمل در صورت حذف کامل آب نمک، نمک موجود در نفت هم حذف خواهد شد[٣].
٣- تزریق مواد شیمیایی: بعد از تزریق آب رقیق کننده، این آب باید با نفت به خوبی مخلوط شود. برای مخلوط کردن نفت و آب معمولاً از یک شیر اختلاط استفاده میشود. با استفاده از این شیر میتوان به راحتی میزان مخلوط شدن آب و نفت را کنترل کرد. قبل از این شیر، مواد شکننده امولسیون به نفت تزریق میگردد. این مواد باعث بهم چسبیدن قطرات بسیار ریز آب معلق در نفت به یکدیگر میشود. در مراحل بعدی، نفت وارد مخازن نمکزدا میشود. بر حسب خواص نفت ممکن است از تکنولوژی متفاوتی استفاده شود[٣].

٢. روشهای ‌صنعتی ‌جداسازی ‌نمک ‌از‌ نفت خام

برای جداسازی آب نمک از نفت خام از ٧ روش کلی استفاده میشود. این روشها عبارتند از: روش ثقلی، روش اضافه کردن آب شیرین به نام ‌آب‌ ‌شستشو، روش حرارتی، استفاده از مواد شیمیایی تعلیق شکن، روش مکانیکی، روش الکتریکی و ‌روش‌ترکیبی واضح است که روشهای ثقلی و حرارتی، نسبت به روشهای دیگر هزینه کمتری دارند. با توجه به ویژگیهایی که نفتهای خام در هر منطقه دارند، برای جداسازی نمک از نفت خام مجموعه ای از روشهای فوق را به کار میگیرند.

٢ . ١. جداسازی‌ آب نمک ‌از نفت ‌خام با ‌روش ‌ثقلی

این روش معمولاً در مخازن ته نشین کننده، تانکهای شستشو و یا در داخل مخازن جدا کننده آب آزاد صورت میگیرد. قطرات آب نمک وقتی درون فاز پیوسته نفت حرکت میکنند، تحت تاثیر نیروی وزن قرار میگیرند. با افزایش قطر ذرات، کاهش ویسکوزیته فاز نفت و افزایش اختلاف دانسیته آب نمک با نفت خام سرعت ته نشینی افزایش مییابد. با پیوستن ذرات ریز آب به هم و تشکیل قطرات بزرگتر، آب سریعتر و راحت تر ته نشین میشود، این عمل را ائتلاف میگویند[۴].

٢ . ٢. جداسازی ‌آب ‌نمک ‌از ‌نفت‌ خام با ‌روش ‌حرارتی

همان طور که در بخش بررسی روش ثقلی گفته شد، حرارت دادن نفت باعث کاهش ویسکوزیته و در نتیجه باعث افزایش سرعت ته نشینی قطرات آب میشود. علاوه بر این مسئله گرم کردن فیلم امولسیونی اطراف قطرات آب را پاره نموده و باعث میشود قطرات آب به یکدیگر بچسبند. باید توجه داشت که اگر نفت خام بیش از اندازه گرم شود، هیدروکربنهای سبک و فرار موجود در نفت، تبخیر شده و از آن خارج میشوند. این کار موجب هدر رفتن ترکیبات مفید نفت خام و کاهش API نفت میشود که نتیجه آن کاهش قیمت نفت است. معمولاً دمای گرم کردن بین C º٨٠-۶٠ میباشد. گرم کردن نفت با استفاده از کوره های مستقیم یا کوره های غیرمستقیم و یا با پیش‌گرمکن های غیرمستقیم انجام میگیرد. [۵]

٢ . ٣. نمک‌زدایی‌ به ‌روش ‌اضافه ‌کردن ‌آب ‌شیرین

نمکزدایی و آب زدایی از نفت خام فرایند مهمی است، که طی این فرآیند ترکیبهای نامطلوب نفت قبل از اینکه به واحد اصلی برسند جدا میشوند. مخلوط کردن آب شیرین با نفت خام برای رقیق سازی قطرات آب نمک در نفت خام انجام میگیرد. برای جداسازی آب نمک از نفت خام، آب زدایی ها (تصفیه یا خارج سازی امولسیون) این رقیق سازی صورت میگیرد. شایان ذکر است که بوجود آوردن تغییر در عمل یک سیستم نمک زدا دشوار میباشد و بهتر این است که یک حالت توازن و حد وسط به وجود آید. یک تعادل (توازن) مطلوب باید در مدت زمانی که پارامترهای بهینه سازی انتقال نمک همچون شدت مخلوط شدن، خصوصیات آب شستشو و خوراک امولسین کننده شیمیایی کنترل میشوند، حفظ شود. برای بهینه کردن فرایند نمک زدایی باید به طور پیوسته شرایط متفاوتی اعمال شود. عمل اصلی یک دستگاه نمک زدا جدا کردن نمک و آب نمک از نفت خام میباشد. علاوه بر نمک و آب نمک، دیگر مواد زائد موجود در نفت، همچون گل و لای، زنگ و. .. را نیز باید جدا کرد. چون وقتی این مواد در سطح های انتقال حرارت قرار بگیرند میتوانند باعث خوردگی و خرابی دستگاه ها شوند. همچنین علاوه بر مواد ذکر شده در بالا ممکن است فلزهایی نیز وجود داشته باشد که میتوان از آن ها به عنوان کاتالیزورهای غیرفعال در فرایند تصفیه استفاده کرد. [٣]

offshore569
شکل١: شماتیکی ‌از ‌نمکزدای بوسیله اضافه‌کردن ‌آب‌شیرین[٣]

٢ . ۴. جداسازی‌آب‌نمک‌ از ‌نفت خام با استفاده از‌ مواد تعلیق‌ شکن
برای تصفیه شیمیایی نفت خام از مواد شیمیایی شکننده امولسیون ها استفاده میشود. این مواد تحت عنوان اسامی تجاری مختلفی در دنیا فروخته میشوند. عملکرد این مواد به گونه ای است که باعث میشوند غشاء نازک اطراف قطرات امولسیونی آب پاره شود، در واقع تعلیق شکنها فعال کنندۀ سطح هستند. این مواد عوامل امولسیونی آب را خنثی میکنند. البته باید توجه داشت که تزریق بیش از حد این مواد، باعث تولید مواد امولسیونی جدید میشود، که بعدها در فرایند تصفیه پساب مشکلات فراوانی ایجاد میکند. لذا در تعیین نرخ تزریق این مواد باید محاسبات دقیقی صورت بگیرد. اگر امولسیونهای تشکیل شده، ضعیف باشند تنها با نیروهای مکانیکی میتوان آنها را خنثی کرد و عمل ائتلاف را انجام داد. ولی چنین شرایطی معمولاً به ندرت اتفاق می افتد، لذا در اکثر شرایط باید مواد تعلیق شکن را به سیستم تزریق کرد. این مواد در آب نمک نامحلول بوده و در نفت به شدت محلول هستند. به همین دلیل به سرعت میتوانند در فاز نفتی حرکت کنند و به سطح ذرات برسند. با این کار قطرات آب نمک راحت تر بهم چسبیده و تشکیل ذرات بزرگتر را میدهند[٩-۶].

مقدار تزریق این مواد به نوع نفت و میزان مواد امولسیون ساز مانند آسفالتینها، پارافین ها، اسیدهای آلی، نمکهای فلزی و غیره بستگی دارد. خواص نفت خام و نوع مواد امولسیونی تاثیر فراوانی بر روی انتخاب نوع مواد تعلیق شکن مصرفی دارد. به طور معمول، نفتهای سنگین نسبت به نفتهای سبک به مواد شیمیایی بیشتری احتیاج دارند. سولفیدهای آهن، خاک رس و گل های حفاری به راحتی با آب شسته شده و از نفت جدا میشوند. ولی مواد پارافینی و آسفالتی برای اینکه سطح امولسیونی آنها شکسته شود حتما به موادشیمیایی احتیاج دارند. باید توجه داشت که هرگونه تغییری در فرایند نمکزدایی مثل تغییر جریان، تغییر شرایط دمایی و فشاری، تغییر فصل و… بر روی میزان تزریق این مواد تاثیر میگذارد، لذا مقدار تزریق این مواد متناسب با شرایط متغیر خواهد بود. تزریق این مواد قبل از پمپ ها موجب اختلاط بهتر آنها با نفت خام میشود و تشکیل امولسیون در پمپ را به حداقل میرساند. در حال حاضر نمکزدایی از نفت خام بدون استفاده از این مواد، صرف نظر از کلیه تکنولوژی های موجود، غیرممکن است.

٢ . ۵. جداسازی‌آب‌ نمک ‌از نفت ‌خام با‌‌ روشهای مکانیکی

در این روش معمولاً از مخازن ثقلی که داخل آنها صفحات کنگره دار قرار گرفته استفاده میشود وجود این صفحات باعث بالا بردن سطح تماس و تجمع بهتر قطرات آب نمک میشود. در واقع از اختلاف نیروی برشی بین آب و نفت برای جداسازی آب نمک از نفت استفاده میشود. قانون ثقلی استوک را برای زیاد شدن سطح تماس به کار میگیرند. این فرایند به شدت به زمان وابسته است. اگر نوسانات فشار و سرعت از حدی زیادتر شوند، قطرات آب دیگر توانایی ندارند بهم بچسبند و اتصال بین آنها قبل از تکمیل شدن عمل ائتلاف شکسته میشود. در حالت کلی، اگر دو مایع مخلوط نشدنی با هم ترکیب شده باشند، تماس بین ذرات در حالت عادی بندرت موجب به هم پیوستن آنها به یکدیگر میشود. [٨]

٢ . ۶. جداسازی ‌آب ‌نمک ‌از نفت ‌خام ‌با‌ روش ‌الکتریکی

یکی از روش ها برای نمکزدایی و دهیدراته کردن، نمکزدایی الکتریکی است. تجهیزات مورد استفاده در این روش شامل یک شیر اختلاط ویژه و مخزن نمک زدا است که تحت تاثیر میدان الکتریکی قرار دارد. مخزن نمکزدای الکتریکی معمولاً به صورت افقی قرار میگیرد. [١٠]
در ابتدای فرآیند آب شستشو از یک شیر اختلاط ویژه عبور میکند و ضمن عبور این آب از شیر، آب به صورت قطرات بسیار ریز در آمده و در داخل نفت پخش میشود. این امر باعث کاهش غلظت نمک در آب خواهد شد. در ادامه مخلوط آب و نفت به درون مخزن نمک زدا هدایت میشود. در مخزن نمک زدا یک میدان الکتریکی با ولتاژ بالا وجود دارد. این میدان باعث ترکیب چند قطره آب و تشکیل قطرات بزرگتر و سنگین تری از آب را فراهم می آورد. این قطرات بزرگتر تحت تاثیر نیروی گرانش به سمت پایین حرکت کرده و از سیستم خارج میشوند. از جریان متناوب با ولتاژبالا (AC) یا جریان مستقیم (DC) برای جداسازی قطرات آب نمک از نفت خام استفاده میشود. با اپتیمم سازی فرآیند میتوان زمان انعقاد قطرات را کاهش داد. در یک سیستم فیزیکی از آنجا که مولکولهای آب قطبی هستند، تصفیه کننده های الکتریکی با ایجاد ولتاژ بالا، باعث القاء دو قطبی القائی در این مولکولها شده و در نتیجه این مولکولها سریعتر به هم میچسبند و قطرات آب بزرگتری را تشکیل و که منجر به افزایش سرعت ته نشینی‌ میشود[١٣-١٠]

offshore570
شکل ٢: نمای شماتیک از نحوه قرار گرفتن الکترودها در تکنولوژی برق دوگانه[١٠]

امروزه استفاده از این نمک گیرهای برقی (نمکزدا یا آبزدا) یکی از بهترین، موثرترین و اقتصادی ترین روشها در جدا کردن آب نمک از نفت میباشد. این مخازن ممکن است با برق متناوب، برق مستقیم و یا برق دوگانه کار کنند. جریان برق ورودی به این دستگاهها توسط یک ترانسفورماتور به برقی با جریان ولتاژ بالا (١٠ هزار تا ٣۵ هزار ولت) تبدیل میشود. در الکترودهایی که برق متناوب دارند، جریان با ولتاژ زیاد به یکی از الکترودها وصل شده و الکترود دیگر به زمین متصل است. ولی در نوع برق مستقیم، جریان متناوب با ولتاژ زیاد با استفاده از دیودها به جریان مستقیم تبدیل میشود. در نمکزدا های برق دو گانه از هر دو جریان متناوب و مستقیم و الکترودهای عمومی استفاده میشود.

٢ . ٧. روش ترکیبی

برای بالا بردن میزان جداسازی، از تلفیق دو یا چند روش بالا (مکانیکی، تعلیق شکن، حرارتی، ته‌نشینی و الکتریکی) استفاده میشود. بعنوان مثال از روش مکانیکی میتوان قبل یا بعد از ترکیبی از چند روش ته‌نشینی و تزریق مواد شیمیایی و نیروی میدان الکتریکی استفاده کرد. چنان که از فیلتراسیون قبل از ورود نفت به نمک‌زدا که ترکیب چند روش فوق الذکر را دارا میباشد میتوان استفاده کرد و یا از دستگاه سانتریفوژ برای بیشتر جداسازی آب و نمک همرا ه با نفت قبل یا بعد از نمک‌زدا استفاده میشود. شکل ٣ نمایی کامل از ترکیب مراحل یا روش‌های بالا را نشان میدهد [۴و١۴].

offshore571
شکل ٣: نمایی از روش ترکیبی در یک نمک زدای[١۴]

تزریق دیمولسیفایر مناسب و مقدار مناسب آن برای تشکیل لایه بین آب و نفت که نیروی الکتریکی بتواند تاثیر خود را داشته باشد از شرایط لازم برای بهتر کار کردن این سیستم (ترکیبی) می‌باشد.

٣. جداسازی‌ آب‌نمک ‌از نفت ‌خام ‌با استفاده از نانو جاذبها

یکی از روشهایی نوینی که امروزه در تمام زمینه ها از آن استفاده میشود استفاده از نانو تکنولوژی است. با توجه به توسعه روز افزون فنانوری نانو به نظر میرسد که نانو جاذبها در فرآیند جداسازی نمک از نفت خام مثمر ثمر باشند.(نیک‌خواه، محمد و عبدالحسین جهانمیری، ١٣٩٢) بر روی بهبود عملکرد امولسیون زدای از نفت خام با استفاده از نانو ذرات سیلیکا (SiNP) تحقیق‌کردند‌‌[١۵]. آنها نشان دادند که ذرات نانو سلیکا در فرآیند جداسازی نمک از نفت خام مؤثر است. همانطور که در شکل ۴ مشخص است در این تحقیق از انواع مختلف نانو سلیکا برای جداسازی آب نمک استفاده شده، اما ‌نمونه ای‌که با پلی‌وینیل الکل ‌پوشش ‌داده شده‌است، ‌بهترین‌کارایی‌ را نسبت ‌به بقیه ‌ذرات ‌درغلظت ‌برابر دارا‌ است. دلیل ‌این ‌امر ‌اندازه ‌نانو ذره ‌‌استفاده ‌شده ‌است ‌که ‌‌برای ‌نمونه ‌مورد ‌‌آزمایش‌ ١٢ نانومتر ‌است. با ‌افزایش ‌اندازه ‌نانو ‌ذرات‌ پایداری امولسیون کم‌ میشود و هچنین ‌با ‌افزایش ‌قدرت ‌آبدوستی ‌نانو ‌ذره ‌‌درصد ‌آب جدا‌ ‌شده افزایش پیدا میکند که این مقدار برای نانو ذره با پوشش پلی ونیل الکل بیشترین است [١۵].
این روش در حال تکمیل وگسترش است. معمولا این روش برای جداسازی آب نمک از نفتهای سنگین که دارای امولسیون پایدار هستند، موثر میباشد.

offshore572
شکل ۴: درصد آب جدا شده در غلظت ٠,٠١ درصد وزنی در دمای ۶۵ درجه بعد از ۴ ساعت[١۵].

۴. بحث و نتیجه گیری
با توجه به تحقیقات انجام شده در رابطه با انواع روشهای نمکزدای، یکی از بهترین روشهای که در صنعت استفاده میشود روش ترکیبی میباشد، اما از معایب این روش هزینه بالای آن میباشد. جداسازی‌ با استفاده از‌ مواد تعلیق‌ شکن در مورد نفتهای سنگین موثر میباشد. روش جداسازی‌ آب‌ نمک ‌از نفت‌خام ‌با استفاده از نانو جاذبها یک روش نسبتا جدید است. این روش قابلیت تجاری سازی دارد. با توجه به جستجوهای انجام شده نانو ذرات سلیکا درصد آب نمک همراه نفت خام را نسبت به روشهای معمول تا بیش از ١٢,۵% کاهش می دهد[١۵]. حال اگر بتوان توسط روش های موجود چندین نانو جاذب را با هم هیبرید کرد این توانایی برای نانو جاذبها به وجود خواهد آمد که بتوانند تا بیش از ۵٠% درصد عمل نمکزدایی از نفت خام را انجام داد. با توجه به توسعۀ روز افزون نانو تکنولوژی، این امید وجود دارد که با بهره گیری از این روش در مقایسه با سایر روشهای هزینه بری که در حال حاضر نمکزدایی از نفت خام را انجام میدهند، از هزینه ها به مقدار چشم گیری کاسته شود. به طوری که از هزینه های بسیار زیادی که صرف تامین انرژی های به کار برده شده جهت نمکزدایی از نفت خام می شود جلوگیری کرد.

مراجع

H.K.Abdel-Aal,MohamedAggour,M.A.Fahim.”Petroleum and Gas Field Processing”(Marcel Dekker Chemical Industries)
James H. Gary, Glenn E. Handwerk “petroleum refining-technology and economics”
Separate styling brine of oil in the desaltingcompany
Sams, G.W., and Warren, K.W.; “New methods of application of electrostatic fields”; NATCO Group, Inc., April ٢٠٠۴
Stasiuk, E. N., Schramm, L. L.,“ The influence of solvent and demulsifier additions on nascent froth formation during flotation recovery of Bitumen from Athabasca oil Fuel sands”, Processing Technology, Vol. ٧٣, pp. ٩۵-١٠۴,٢٠٠١
Eotvos, R.,”Influence of temperature on interfacial films”, Annalen der Physik,Vol. ٢٧, pp. ۴۴٨-۴۶٠, ١٨٨۶
Tsouris, C., Shin, W.T., Yiacoumi, S., “Pumping, spraying, and mixing of fluids by electric fields”, Can. J. Chem. Eng, Vol,٧۶, pp. ۵٨٩–۵٩٩, ١٩٩٨
Parker. S.P,” Encyclopedia of Chemistry”, McGraw-Hill, USA, ١٩٨٢
Binks, B. P., Whitby, C. P., “Temperature-dependent stability of water-in-undecanol emulsions “, Colloids and surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, Vol,٢٢۴, pp.٢۴١-٢۵٣, ٢٠٠٣
Miksis, M.J., “Shape of a drop in an electric field”, Phys. Fluids, Vol,٢۴, pp. ١٩۶٧-١٩٧٢, ١٩٨١
Feng, J.Q, Scott, T.C, “A computational analysis of electro hydrodynamics of a leaky dielectric drop in an electric field”, J. Fluid Mech, Vol,٣١١, pp. ٢٨٩-٣٢۶, ١٩٩۶
Taylor, G.I, “Disintegration of water drops in an electric field”,Proc. Roy. Soc. A, Vol. ٢٨٠, pp. ٣٨٣-/٣٩٧, ١٩۶۴
Yuan.Y, Han.M, Wang.D, Jin.Y,” Iquid phase residence time distribution for a two-phase countercurrent flow in a packed column with a novel internal”, Chemical Engineering and Processing, Vol. ۴٣, pp,١۴۶٩-١۴٧۴
http://www.alfalaval.com/separation/customers/sebhc١r.htm
نیک‌خواه، محمد و عبدالحسین جهانمیری، ١٣٩٢، بهبود عملکرد امولسیون زدایی نفت خام به وسیله استفاده از نانو ذرات سیلیکا، سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین http://www.civilica.com/Paper-CAAT٠٣-CAAT٠٣_١۴۵.htm

حسین‌ کشاورز، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران، مهندس اتاق کنترل سکوی بهره برداری سروش [email protected]

نادیا اسفندیاری، استادیار مهندسی شیمی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران، [email protected]
* مقالۀ ارائه شده در سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته، مهر ماه ١٣٩۴

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.