پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

بررسی اثر خواص نفت مخزن روی میزان بازیافت نفت

در پژوهشی «اثر خواص نفت مخزن بر روی مقدار بازیافت نفت» آزمایش و بررسی شد.
به گزارش پایگاه اطلاعات و فن آوری فراساحل به نقل از شانا، در این پژوهش میزان تولید سه نوع نفت از مخازن کربناته آسماری و بنگستان واقع در میدان‌های شرکت ملی نفت‌خیز جنوب که بر اثر تزریق آب در شرایط مخزن بازسازی شده، بررسی و تأثیر پارامترهای مختلف و اجزای نفت بر روی میزان تولید، مشخص شد.
بر اساس گزارش پژوهشی ارائه شده، درصد تولید نفت، مهم‌ترین مشخصه اقتصادی هر میدان به شمار می رود که در طول تولید اهمیت ویژه‌ای دارد.

بازیافت نفت مخازن و ثمر بخشی پروژه‌های ازدیاد تولید، از جمله تزریق آب، تحت تأثیر گروهی از عوامل مانند ترکیبات نفت و آب مخزن، درصد تخلخل و درصد اشباع آب و نفت است که مهم‌ترین آنها ترکیبات نفت و آب مخزن و اثرات متقابل فیزیکی-شیمیایی آنها در طول تولید به حساب می‌آید. از این جهت بررسی تاثیر این عامل بر روی میزان تولید نفت اهمیت ویژه‌ای دارد.
نتایج پژوهش بیانگر آن است که میزان تولید نفت در اثر تزریق آب، بستگی به ترکیب شیمیایی نفت و آثار متقابل آب و نفت دارد و غیر از مقدار آسفالتین موجود در نفت، تحت تأثیر مقدار اسیدهای کربوکسیلی آلی موجود در نفت خام است. همچنین نیروهای موجود بین سطوح آب و نفت، یعنی نیروهای جذب و دفع بر روی حجم آب تزریقی برای تولید حداکثر نفت تأثیرگذار هستند.

مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که پارامترهای مهم نفت، مانند عدد اسیدی، چهار جز اصلی آن (سارا) و همچنین کشش بین سطحی نفت و آب نمک مخزن، جهت مطالعه روند تولید و پیش‌بینی آن ضرورت دارد.
نتایج به دست آمده از مطالعات برخی از مخازن کربناته مناطق نفت‌خیز جنوب همراه با بررسی عوامل تأثیرگذار دیگر می‌تواند به پیش‌بینی میزان تولید و تجزیه و تحلیل نتایج تزریق آب با هدف ازدیاد برداشت کمک کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.