پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

انجام کالیبراسیون سیستم PROVER کنتورهای لاوان

0

عملیات کالیبراسیون سیستم PROVER کنتورهای بارگیری منطقه لاوان با موفقیت انجام شد.

این گزارش حاکی است، به منظور اندازه‌گیری میزان نفت خام صادراتی منطقه لاوان از شش دستگاه کنتور استفاده می‌شود. برای سنجش صحت عملکرد این کنتورها یک دستگاه PROVER در تاسیسات خشکی سلمان وجود دارد که صحت عملکرد هر کنتور پس از کارکرد ۵۰۰ هزار بشکه‌ای باید با این دستگاه تایید گردد. بنابراین برای بررسی درستی کارکرد دستگاه PROVER موجود در تاسیسات باید عملکرد آن به صورت سالیانه مورد صحت‌سنجی قرار گیرد. این کار توسط دستگاه قابل حمل MASTER PROVER انجام می‌گردد و در صحت‌سنجی سیستم اندازه‌گیری نفت خام صادراتی نقش بسزایی دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران منطقه لاوان، این عملیات با نظارت نمایندگان شرکت پایانه‌های نفتی خارگ، SGS، اداره نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی، اداره برنامه‌ریزی و هماهنگی صادرات و واردات مواد نفتی تهران و واحد مخازن و بارگیری لاوان اجرا شد.
این گزارش حاکی است، به منظور اندازه‌گیری میزان نفت خام صادراتی منطقه لاوان از شش دستگاه کنتور استفاده می‌شود. برای سنجش صحت عملکرد این کنتورها یک دستگاه PROVER در تاسیسات خشکی سلمان وجود دارد که صحت عملکرد هر کنتور پس از کارکرد ۵۰۰ هزار بشکه‌ای باید با این دستگاه تایید گردد. بنابراین برای بررسی درستی کارکرد دستگاه PROVER موجود در تاسیسات باید عملکرد آن به صورت سالیانه مورد صحت‌سنجی قرار گیرد. این کار توسط دستگاه قابل حمل MASTER PROVER انجام می‌گردد و در صحت‌سنجی سیستم اندازه‌گیری نفت خام صادراتی نقش بسزایی دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.