پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت پس از برجام

0

مسئول امور آموزش مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران گفت: این مرکز بعد از برجام با جذب سرمایه گذار خارجی در حوزه نفت و انرژی همکاریهای وسیعی را با وزارت نفت آغاز کرده است.
رضا حیدری، مسئول امور آموزش مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران، به فعالیتهای این مرکز اشاره کرد و گفت: مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران در حوزه برگزاری کارگاههای آموزشی و مشاوره به شرکتهای فنی و مهندسی در زمینه چگونگی عقد قرارداد و شیوه نگارش آن فعالیت می‌کند.

وی با بیان این که ریاست این مرکز با معاون حقوقی رئیس جمهوری است، افزود: ارتباط مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران با وزارت نفت از طریق معاون حقوقی رئیس جمهوری است و این مرکز از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی با وزارت نفت ارتباط دارد.

حیدری تصریح کرد: در گذشته بسیاری از قراردادهای نفتی توسط مهندسان منعقد می‌شد که امروز به دلیل وجود مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران، حقوقدانان مجربی در این حوزه تربیت شده‌اند.

مسئول امور آموزش مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران گفت: اصول این مرکز براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی تدوین شده است و با اتکا به نیروهای متخصص در زمینه عقد قراردادهای نفتی با وزارت نفت همکاری دارد.

وی افزود: یکی از اهداف این مرکز، جذب سرمایه گذار خارجی است تا بتواند به طور مستقیم یا از طریق مشاوره، شرکتهای خارجی را به وزارت نفت ارتباط دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.