پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

استفاده از روش مدلسازی سه بعدی ژئومکانیکی در ایران

0

روش مدلسازی سه بعدی ژئومکانیکی به عنوان یک روش جدید در ایران با تایید کارشناسان مدیریت اکتشاف و بخش تحقیق و توسعه در مناطق دوست کوه، رامشیر و دزفول اجرایی می شود.

در روش مدلسازی سه بعدی ژئومکانیکی از طریق تجربیات تخمین فشار و مدلسازی ژئوماتیک، به خواص سنگ از روی داده های لرزه نگاری پی برده و می تواند به کاهش هزینه های حفاری و همچنین کاهش خطرات مرتبط با فشار، طراحی casing و وزن گل حفاری و حتی کاهش زمان حفاری بیانجامد. به کمک روش های ژئوفیزیکی و تفسیر ژئوفیزیک مخزن، همچنین این پیش بینی ها انجام و باعث کاهش خطرات فوق می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، سمینار تخصصی با موضوع “مدلسازی سه بعدی ژئومکانیکی” از سوی کارشناسان شرکت WSI (متدهای شلمبرژه) دیروز یکشنبه (۹ خردادماه) در مدیریت اکتشاف برگزار شد.
این سمینار از سوی بخش تحقیق و توسعه مدیریت اکتشاف هماهنگ و برگزار شد و در صورت بررسی کارشناسان مدیریت اکتشاف و تآیید بخش R & D و مدیر اکتشاف، از این روش جدید (در ایران) در مناطقی مانند دوست کوه، اکتشاف رامشیر و دزفول استفاده خواهد شد.
روش مدلسازی سه بعدی ژئومکانیکی جوان بوده و تاکنون در کشورهای نفت خیز منطقه استفاده شده است اما در ایران تازگی دارد و برای نخستین بار در شرکت هایی همچون فلات فاره و شرکت پترو پارس، این روش در حال استفاده است و در بخش ژئوفیزیک مخزن مدیریت اکتشاف نیز با توجه به اطلاعات موجود به صورت محدود در حال انجام فعالیت های موجود است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.