پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

امواج اولتراسونیک برای کاهش میزان گوگرد گازوییل

0

محدودیتهای زیست ‎محیطی درباره کاستن از روند انتشار آلاینده‌ های سوختهای فسیلی، الزام به کاهش محتوای گوگرد برشهای مختلف نفتی را سبب شده است.
طبق آخرین قوانین وضع شده از سوی انجمن زیست محیطی آمریکا و اروپا، محتوای گوگرد سوختهای دیزلی باید به زیر ١٠ و ١۵ ppm برسد.
بر اساس این قوانین، محققان در تلاشند که محتوای گوگرد گازوییل و گوگرد سوختها را به روشهای مختلف کاهش دهند که برای دستیابی به اهداف زیست محیطی، روش گوگردزدایی اکسیداسیونی از جمله روشهایی است که بدلیل مزایایی همچون سادگی نسبی فرآیند، شرایط عملیاتی ملایم، هزینه سرمایه‌ گذاری کمتر و عدم نیاز به هیدروژن، در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

تلفیق فناوریهای نوین در عرصه شیمی با فرآیندهای شیمیایی متداول، باعث افزایش بازده برخی واکنشهای شیمیایی شده است.
در پژوهش «کاهش گوگرد گازوییل به کمک امواج اولتراسونیک»از امواج اولتراسونیک برای کمک به فرایند گوگردزدایی اکسیداسیونی استفاده شده است تا میزان گوگرد گازوییل نمونه به حد استاندارد قوانین زیست محیطی برسد.

از این جهت اثر هر یک از پارامترهای مربوط به ٢ بخش اکسیداسیون و استخراج مورد بررسی قرار گرفته و با تحلیل نتایج آزمایشگاهی ‌به دست آمده از طراحی آزمایش، پارامترهای مناسب برای دستیابی به حداکثر گوگردزدایی تعیین شد.
نتایج حاکی از آنست که با بهره‌گیری از امواج اولتراسونیک و پارامترهای بهینه در گوگردزدایی اکسیداسیونی، ٩٠ درصد گوگردزدایی با بازدهی بیش از ٩۵ درصد از فاز آلی حاصل شده است.

پایگاه اطلاعات و فن آوری فراساحل ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.