پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

آشنایی با فن آوری بازرسی خطوط لوله

0

بازرسی خطوط لوله،

در حین ساخت و توسعه یک خط لوله، این واحد می تواند بازه وسیعی از بازرسین شامل بازرس جوش و تست های غیرمخرب و مواد جهت عملیات های اتصال، بازرس عایق و رنگ جهت اطمینان از پوشش دهی کامل اتصالات جوش، متخصصین سیستم های خوردگی و حفاظت کاتدی و غیره را تامین می نماید.
پایگاه اطلاعات و فن آوری فراساحل ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.