پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران
مرور رده

اخبار فناوری

سازه های فراساحلی

صنعت فراساحل به منظور توليد نفت غيرقابل دسترس نواحي اي كه با فن آوري هاي موجود نمي توان از آن ها بهره برداري كرد٬…