۶ بهمن, ۱۳۹۵

تامین کنندگان تجهیزات آفشور
نام شرکت زمینه فعالیت

بازرگانی پارکو

تامین تجهیزات، تعمیر و نگهداری ماشین آلات

بهین سازان صنعت دریا

تامین تجهیزات، تعمیر و نگهداری ماشین آلات

پرگا سیران

تامین تجهیزات، طراحی و ساخت تجهیزات

تامکو

تامین تجهیزات، تامین کننده جرثقیل و ماشین آلات، تعمیر و نگهداری ماشین آلات

دریا تامین تجهیز

تامین تجهیزات

رکسان پارسیان

تامین تجهیزات

شرکت اندیشه فن آوری ام روز

تامین تجهیزات

شرکت ایده پویان انرژی

شرکت وگ ایران (بی همتا)

صدفکاران بوشهر

تامین تجهیزات

صنایع پمپ سازی نوید سهند

تامین تجهیزات

صنایع دریایی شهید تمجیدی

ساخت و تعمیر انواع شناورها

صنایع دریایی شهید جولایی

ساخت و تعمیر انواع شناورها

صنایع دریایی شهید درویشی

ساخت و تعمیر انواع شناورها

صنایع کشتی سازی بحر گسترش هرمز

ساخت و تعمیر انواع شناورها

صنایع کشتی سازی و سازه های دریایی پارس

تامین تجهیزات، ساخت و تعمیر انواع شناورها

کشتی سازی اروندان

ساخت و تعمیر انواع شناورها

کشتیرانی ترنگ دریا پیشرو

حمل و نقل دریایی، خدمات دریایی و بندری