۲ شهریور, ۱۳۹۶

تامین کنندگان تجهیزات آفشور
نام شرکت زمینه فعالیت

بازرگانی پارکو

تامین تجهیزات، تعمیر و نگهداری ماشین آلات

بهین سازان صنعت دریا

تامین تجهیزات، تعمیر و نگهداری ماشین آلات

پرگا سیران

تامین تجهیزات، طراحی و ساخت تجهیزات

تامکو

تامین تجهیزات، تامین کننده جرثقیل و ماشین آلات، تعمیر و نگهداری ماشین آلات

دریا تامین تجهیز

تامین تجهیزات

رکسان پارسیان

تامین تجهیزات

شرکت اندیشه فن آوری ام روز

تامین تجهیزات

شرکت ایده پویان انرژی

پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه ها، پیش راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری، مهندسی ، تدارکات و ساخت پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی، مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

شرکت وگ ایران (بی همتا)

صدفکاران بوشهر

تامین تجهیزات

صنایع پمپ سازی نوید سهند

تامین تجهیزات

صنایع دریایی شهید تمجیدی

ساخت و تعمیر انواع شناورها

صنایع دریایی شهید جولایی

ساخت و تعمیر انواع شناورها

صنایع دریایی شهید درویشی

ساخت و تعمیر انواع شناورها

صنایع کشتی سازی بحر گسترش هرمز

ساخت و تعمیر انواع شناورها

صنایع کشتی سازی و سازه های دریایی پارس

تامین تجهیزات، ساخت و تعمیر انواع شناورها

کشتی سازی اروندان

ساخت و تعمیر انواع شناورها

کشتیرانی ترنگ دریا پیشرو

حمل و نقل دریایی، خدمات دریایی و بندری