پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران
مرور برچسب

Blow out preventer