پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران
مرور برچسب

Berkut Platform

The Berkut Platform

طراحی این سکو برای کار در شرایط جوی با 18 متر ارتفاع موج و مقاومت در مقابل فشار یخ های شناور تا قطر 2 متر و تحمل…