پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران
مرور برچسب

ویدئو

Dynamic Positioning

نیاز به پیشرفت در آبهای عمیق جهت استخراج نفت و گاز از منابع دریایی فراساحلی و همچنین هدایت خودکار سامانه های…