مرور برچسب

قراردادهای جدید نفتی

مرسک یا توتال؟

لايه نفتي پارس جنوبي در جوار ميدان گازي پارس جنوبي قرار گرفته كه قطري‌ها سال‌هاست از اين ميدان به برداشت مشغول…