مرور برچسب

فراساحل

خدمات هلیکوپتری

خدمات هلیکوپتری قابل ارائه عبارتند :جابجایی مسافر ، جابجایی بار ، آمبولانس هوایی ، خدمات زمین شناسی، جستجو ونجات در…

خدمات حفاری افقی

مجموعه خدمات حفاری افقی  مجری عبور لوله از زیر کلیه موانع طبیعی و غیرطبیعی  بزرگراه، جاده، راه آهن، رودخانه، مسیل…