۲ اسفند, ۱۳۹۵

عمیق‎ترین میدان فراساحلی نفتی و گازی جهان