۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶

عمیق‎ترین میدان فراساحلی نفتی و گازی جهان