۵ فروردین, ۱۳۹۶

تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه