۲۹ دی, ۱۳۹۵

تفاهم نامه شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه