ترازیاب فویف DSZ2

مشخصات کالا:

درشت نمایی ۳۰ برابر

دقت ۱ میلیمتر در کیلومتر

با لمب درجه ای به همراه جعبه حمل

نمگیـــــــر و کاور حمل مخصوص

نقد و بررسی

هیچ نقدی وجود ندارد.