انالیزور رنگ

مشخصات کالا:

Color Meter Model TES-۱۳۵

انالیزور رنگ مدل TES-۱۳۵ساخت Tes۲تایوان قابلیت ذخیره ۹۹ از مقادیر اندازه گیری شده و همچنین ماکسیمم و مینیمم و حد میانگین۲ را دارد. برخی از ویژگی هایآنالیزور رنگ TES-۱۳۵۲عبارتند از:

قابلیت تشخیص تفاوت رنگ بین دو نمونه در:

(?(L*,a*,b*), ?(E*ab,C*ab, H*ab),?(Y, x, y), ?(X, Y, Z) or ?(Rs, Gs, Bs ۲

فضای رنگها نمایش داده شده در:

(L*, a*, b*), (L*, C*ab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z) or (Rs, Gs, Bs).

دارای نرم افزار و کابل Mini-USB
قابلیت محاسبه خطا
دارای صفحه نمایش ۴ اینچی
حافظه رنگ هدف: ۸ کانال
محدوده اندازه گیریL*: ۱۰ تا ۱۰۰
شرایط اندازه گیری:استاندارد CIE ۲o
قابلیت تکرار: انحراف استاندارد کمتر از ۰٫۵ ab ?E ?

نقد و بررسی

هیچ نقدی وجود ندارد.