۲۹ شهریور, ۱۳۹۶

2010
  • Diamond-1

    شناور پشتیبانی کارگاهی و یدک کش دیاموند با ظرفیت اسکان 50 نفر پرسنل شامل کرو شناور شناور ، دباموند، شناور ...

    شناور پشتیبانی کارگاهی و یدک کش دیاموند با ظرفیت اسکان 50 نفر پرسنل شامل کرو شناور شناور ، دباموند، شناور پشتیبانی ، شناور یدک کش، شناور اسکان ...

    بیشتر بخوانید