۳۱ شهریور, ۱۳۹۶

سوپلای بوت
تصویر مشخصات تصویر مشخصات
barge one BARGE ONE 2016 04 10 7 43 23 بارج اسکان Borhan 3 b3
شناور پشتیبانی Diamond-1 d neptune crescent NEPTUNE CRESCENT 2016 04 10 7 40 00
  • نام شناور: NEPTUNE CRESCENT
  • نوع شناور: utility vessel
  • سال ساخت: 1983
neptune mariner ii Neptune Mariner II Neptune Mariner II neptune star NEPTUNE STAR NEPTUNE STAR
  • نام شناور: NEPTUNE STAR
  • نوع شناور:
  • سال ساخت: 1976
shamrak construction shamrock constructor big کروبوت برهان 2 b
  • نام شناور: برهان ۲
  • نوع شناور:
  • سال ساخت: 2003