۳۱ شهریور, ۱۳۹۶

phenolic resins

phenolic resins phenolic resins phenolic resins 515N0OVtuCL

کتاب رزین فنولیک (phenolic resins)

Content:

PartA          Chemistry/Production
Chapter1     Raw Materials
Chapter2     Phenolic Resins: Chemistry, Reactions, Mechanism
Chapter3     Production of Phenolic Resins
Chapter4     Structure (Methods of Analysis)

PartB          Applications of Phenolic Resins
Chapter5    Thermosets: Overview, Definitions, and Comparisons
Chapter6    Economic Significance of Phenolic Resins,Survey of Applications, and Six Bonding Functions
Chapter7    Chemical, Physical and Application Technology Parameters of Phenolic Resins
Chapter8    lndustrial Safety and Ecological Questions (Raw Materials, Recycling, Environment
Chapter9    Conclusion: Guidelines for Future Developments of Phenolic Resins and Related Technologies

برای مشاهده و دانلود کتاب کلیک کنید

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *