۲۹ شهریور, ۱۳۹۶

پیمانکاران آفشور
نام شرکت زمینه فعالیت

صدرا (شرکت صنعتی دریایی ایران)

ساخت و تعمیر انواع شناورها، مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

صنایع دریایی ساحل اروند

ساخت و تعمیر انواع شناورها

صنایع فراساحل صف

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

طرح آفرینان پاسارگاد

طراحی و ساخت تجهیزات، مهندسین مشاور

عظیم گسترش هرمز

دکل های حفاری دریایی Jack up، ساخت و تعمیر انواع شناورها

فراساحل ایران

تاسیسات ساحلی و فراساحلی، خدمات دریایی و بندری

کشتی سازی صدرا نکا

ساخت و تعمیر انواع شناورها

گروه شرکت های کیش رو آبی

تاسیسات ساحلی و فراساحلی، خدمات دریایی و بندری

گروه صنعتی مطلق

تاسیسات ساحلی و فراساحلی، طراحی و ساخت تجهیزات

مبین سازه گستر خلیج فارس

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

مجتمع‌ کشتی‌ سازی‌ و صنایع‌ و فراساحل‌ ایران

ساخت و تعمیر انواع شناورها

مهندسی سازه دریایی رال

تاسیسات ساحلی و فراساحلی، سازه های ساحلی و موج شکن، مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی

مهندسی و توسعه دریا صنعت انرژی

تامین تجهیزات، مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

موتور و توربین اورانوس صنعت

تامین تجهیزات، تعمیر و نگهداری ماشین آلات

ندیم گسترش خلیج فارس

ساخت و تعمیر انواع شناورها

نفت سازه قشم

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

نیک تلاش صنعت

تاسیسات ساحلی و فراساحلی