۲ شهریور, ۱۳۹۶

پیمانکاران آفشور
نام شرکت زمینه فعالیت

آرام شناور کیان قشم

تامین تجهیزات، خدمات دریایی و بندری

آسفالت طوس

مهندسی ، تدارکات و ساخت پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

ارشیا پترو صنعت خاورمیانه

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

بوت سرویس ایران

ساخت و تعمیر انواع شناورها

پارس دریابان قشم

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

پارس کشتی پولاد

ساخت و تعمیر انواع شناورها

پترو لیان دریا ساحل

تاسیسات ساحلی و فراساحلی

تاسیسات دریایی ایران

خدمات حفاری، مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

تهران جنوب

مهندسی ، تدارکات و ساخت پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

توسعه سازه‌های دریایی تسدید

تاسیسات ساحلی و فراساحلی، مهندسی ، تدارکات و ساخت پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

دانش پویان صنعت

تاسیسات ساحلی و فراساحلی، تامین تجهیزات

سازه فرافن

پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه ها، مدیریت پروژه، مهندسی ، تدارکات و ساخت پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت آرمانیک صنعت

شرکت ایده پویان انرژی

پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه ها، پیش راه اندازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری، مهندسی ، تدارکات و ساخت پروژه های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی، مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

شرکت تکین کو

بازرسی فنی

شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت

پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه ها، تعمیر و نگهداری تاسیسات

شرکت فراز صنعت صدر

تاسیسات ساحلی و فراساحلی، خطوط انتقال نفت و گاز، ساخت و نصب ايستگاه هاي تقليل فشار

شرکت کند و کاو انرژی پارس

خدمات حفاری

شرکت مهندسی و ساخت طرقه انرژی

مهندسی، خرید و اجرای پروژه های ساحلی و فراساحلی

شناوران سـازان کارون

ساخت و تعمیر انواع شناورها