۲۹ شهریور, ۱۳۹۶

Marine Propellers and propulsion

Marine Propellers and propulsion marine propellers and propulsion Marine Propellers and propulsion 2017 03 15 12 20 38 765x510

Marine Propellers and propulsion

Contents:

۱     The early development of the screw propeller
۲     Propulsion systems
۳     Propeller geometry
۴     The propeller environment
۵     The wake field
۶     Propeller performance characteristics
۷     Theoretical methods – basic concepts
۸     Theoretical methods – propeller theories
۹     Cavitation
۱۰    Propeller noise
۱۱    Propeller–ship interaction
۱۲    Ship resistance and propulsion
۱۳    Thrust augmentation devices
۱۴    Transverse thrusters
۱۵    Azimuthing and podded propulsors
۱۶    Waterjet propulsion
۱۷    Full-scale trials
۱۸    Propeller materials
۱۹    Propeller blade strength
۲۰    Propeller manufacture
۲۱    Propeller blade vibration
۲۲    Propeller design
۲۳    Operational problems
۲۴    Service performance and analysis
۲۵    Propeller tolerances and inspection
۲۶    Propeller maintenance and repair

برای مشاهده و دانلود کتاب کلیک کنید

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *