مرور رده

بین الملل

قطر؛ رقیب یا رفیق

اظهارات سعد الکعبی، مدیرعامل شرکت قطر پترولیوم در نمایشگاه و کنفرانس گاز ژاپن درباره این که «قطر ممنوعیت 12 ساله…